ABD’yi Saran Öfke Hepimizindir!
Haber
01.06.2020
ABD’yi Saran Öfke Hepimizindir!

ABD’de yerleşik ırkçı zihniyet bir kez daha açığa çıktı. Trump tarafından kollanan ve kışkırtılan ırkçı şiddet karşısında ayağa kalkan halkın yanındayız!Trump seçimleri kazanabilmek için, Çin karşıtlığının yanı sıra, ülkeyi kutuplaştıracak bir siyaset izliyor. Beyaz Amerikalıların oyunu almak üzere siyahları, Latin Amerikalıları ve göçmen toplulukları hedef haline getiriyor.  


Irkçılığa karşı ayaklanma aynı zamanda sınıfsal bir öfkeyle birleşerek, emperyalizmin merkezinde bir meydan okumaya dönüşüyor. Amerika’nın en yoksul, işsiz, sağlık, barınma ve gıdaya erişimde en çok zorluk çeken siyahiler, Latin Amerikalılar salgından da en çok etkilenenlerin başında geliyor. İşsizlik oranı genelde % 14.7 iken, siyahlarda % 16.7, Latinlerde % 18.9’dur. Salgın boyunca 23 bin siyah hayatını kaybetti. Trump, salgın boyunca da ayrıcı politikalar izleyerek, Demokrat Parti’nin belediye başkanı ve valilerin bulunduğu yerlere daha az sağlık malzemesi gönderdi. Irkçı ve sınıfsal öfkenin tezahürü olan bu politikalar bugün tüm Amerika’yı saran bir karşı çıkışla yanıt buluyor. 

Trump, siyahların sokağa çıkmasının meşruluğunu tam yadsıyamadığından, anti-faşistleri ve sosyalistleri hedef gösteriyor. Bu tutum, ülkeyi kimlikler ve ırklar üzerinden tasnif eden ırkçı ve kimlikçi bir anlayışı sergilerken öte yandan da siyahları yalnızlaştırma ve tecrit etme politikasıdır. 

Bu isyan dalgası kapitalist yağmacılığa karşı halkların yeni bir dünya özleminin bir halkasıdır. Neofaşist iktidar ve hareketlerin ırkçı-göçmen karşıtı politikalarıyla birlikte pandemi ile derinleşen yoksulluğa ve işsizliğe karşı kurulan bu barikatı selamlıyoruz! 

Ülkemizde de yoksulluk ve işsizlik girdabından boğulan toplumu dincilik ve milliyetçilik ekseninde kutuplaştıran; her tür muhalif sesi polis baskısıyla susturmaya çalışan bir iktidarın, ABD’deki siyahiler için üzüntü ifadesinde bulunmasının hiçbir anlamı yoktur! 

ABD’yi saran öfke, tüm yoksulların, ezilenlerin öfkesidir!  Hepimizindir!

Sol

Katılın, solun etkili gücünü birlikte yaratalım!

Bu ülkenin ilerici devrimci geleneği, uzun dönemde kök salan ve cumhuriyet döneminde derinleşen Aydınlanma birikimi, asla ve asla dinci milliyetçi bir gericilik önünde boyun eğmedi, eğmeyecek.

SOL'a Katılın

Gelişmelerden haberdar olun!

Mail listemize kaydolun gelişmelerden haberdar olun.