SOL’un Sözü

Tek Adam Rejiminden Hepberaber Kurtulacağız

Bugünün en acil görevi ülkemizi bir felakete sürükleyen bu tek adam rejiminden kurtulmaktır. SOL Parti herkesi her şeyden önce tek adam rejiminden kurtulmak için mücadeleye, sorumluluk almaya çağırıyor. Diyoruz ki bu karanlıktan çıkış ancak SOL’la mümkün.

Emperyalizme ve Gericiliğe SON

Emekçi Halkın Devrimci Demokratik Cumhuriyeti İçin Birleşelim

Amerikancı işbirlikçi sağın karşı-devrimi ile cumhuriyetin ilerici birikimleri tasfiye edildi. AKP iktidarıyla fiili bir şeriat rejimi kuruldu. Gün, emperyalizmi ve gericiliği yenerek emekçi halkın devrimci demokratik cumhuriyetini kurma günüdür.

Tarikat Karanlığına SON

Laikliği Kazanmak İçin Birleşelim

Türkiye tarikatlar koalisyonu ile, paralel çetelerle yönetiliyor. Devlet içindeki tüm tarikat ve cemaatleri dağıtacağız. Bu paralel çetelerin kamudan aktarılan tüm kaynaklarını geri alacağız. Laiklik yoksa karanlık var, laikliği kazanmak için birleşelim!

Yağmaya SON

Halka Ait Olanı Geri Almak İçin Birleşelim

Kamu kaynaklarıyla yandaş çeteleri zengin ettiler, tarikat ve cemaat vakıflarını besleyip paralel yapılar kurdular. Fabrikaları sattılar, toprakları üretim yapılamaz hale getirdiler, ormanları yağmaladılar… YETER! Halka ait olan her şeyi geri almak, özelleştirilen varlıklarımız kamulaştırmak için birleşelim.

Emperyalist İşgale SON

Bağımsız Türkiye İçin Birleşelim

6.Filo önünde secdeye yatanlar bugün de ülkemizi emperyalist tekellere peşkeş çektiler. Ülkemizin dört bir yanı emperyalist tekellerin işgali altında. Dış politikada ABD güdümü ülkemizi Suriye’de ateşin içine attı. Emperyalist tekellerin işgaline son vermek, ABD ve NATO üslerini kapatmak ve gerçekten bağımsız bir Türkiye için birleşelim.

Tek Adam Rejimine SON

Halkın Söz ve Karar Hakkı İçin Birleşelim

Ülkemiz tek adam rejimi altında halka karşı bir avuç haraminin çıkarını güden bir rejimle yönetiliyor. 12 Eylül’ün barajlı-yasaklı sistemi üzerine kurulan bu tek adam diktasına artık yeter. Ülkemizin geleceği ve kaderimiz hakkında sözün, kararın, yetkinin halkta olduğu gerçek bir demokrasi için, halkın iktidarı için birleşelim. Kürt sorununun bir arada yaşamı güçlendirecek demokratik çözümü ve tüm ezilen kimliklerinin özgürce yaşayacağı bir geleceği kurmak için omuz omuza verelim.

Sömüreye SON

İş, Aş, İnsanca Yaşam İçin Birleşelim

İşsizlik, geleceksizlik aldı başını gidiyor. Patronlar ve yandaş çeteleri için milyon dolarlık vergi borçları affedilirken vergi yükü emekçinin sırtına yükleniyor. Daha fazla sömürme hırsıyla emeğimiz çalınıyor. YETER! Herkese iş, aş, insanca yaşam için birleşelim. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm temel insani ihtiyaçların herkes için ulaşılabilir ve ücretsiz olduğu sosyal bir cumhuriyet için birleşelim.

Talana SON

Tohuma, Toprağa, Doğaya Sahip Çıkmak İçin Birleşelim

Deremizi, ormanımızı yağmaladılar. Ürettiğimiz değersizleşti, toprağımızı kuruttular. Tohuma, toprağa sahip çıkmak, ürettiğimizin karşılığını almak için birleşelim… Deremizi, havamızı, suyumuzu savunmak için birleşelim…