YOKSULLUK KADERİMİZ DEĞİL HAKLARIMIZ İÇİN BİRLEŞİYORUZ

1 Mayıs'ta Taksim'de ve her yerde SOL'dayız.

Haber

YOKSULLUK KADERİMİZ DEĞİL

 

HAKLARIMIZ İÇİN

BİRLEŞİYORUZ

 

1 MAYIS’A Yürüyoruz

 

 

 

Asgari Ücret Hemen Güncellenmelidir

 

Asgari ücret derhal yoksulluk sınırının üzerine çekilmeli, her 3 ayda bir gerçek enflasyon oranında artırılarak ve refah payı eklenerek güncellenmelidir. Asgari ücretin yıllık tutarına kadar gelire 0 vergi uygulanmalıdır. Vergi dilimleri asgari ücretin katı olarak ayarlanmalı, yüksek gelirler için yüzde 80’e kadar çıkmalıdır.

 

Emekli Maaşı Asgari Ücretin Altında Olmamalıdır

 

En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Hizmet yılı ve niteliğine göre, emekli maaşları yurttaşlarımızın insanca bir yaşam sürebileceği bir standarta kavuşturulmalıdır.

 

Faturalar Dondurulmalıdır

 

Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi fiyatı hükümet tarafından belirlenen hizmetlerde fiyatlar dondurulmalıdır. Kiracıların zorla tahliyesi durdurulmalı, kira artışları sınırlandırılmalıdır. Başta gıda olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinde KDV yüzde 1’in üzerine çıkarılmamalı; temel gıda maddelerinin fiyatları sabitlenmelidir.

 

İşten Çıkarmalar Durdurulmalı, Haftalık Çalışma Süresi Düşürülmelidir

 

Yanlış ekonomi politikasının faturası işçilere çıkarılmamalı, işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın düşürülmelidir. İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları ve ödeme tutarları iyileştirilmelidir. Kadın istihdamının arttırılması sağlanmalı, iş gücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmelidir. İşkolu, işyeri ve işletme barajları kaldırılmalı, anti demokratik toplu iş sözleşmesi yetki sistemi değiştirilmelidir.

 

 

Kredi Kartı ve İhtiyaç Kredisi Borçları Ertelenmelidir

 

Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi faizleri öngörülen resmi enflasyon oranın üzerinde olmamalıdır. Ödenmesi gereken borçlar takibe düşmemeli, ertelenmeli; işsiz yurttaşlarımız borçları faizleri silinerek ertelenmelidir. 

 

Servet Vergisi Uygulanmalıdır

 

Gayri menkuller, hisse senedi, bono, tahvil gibi finansal varlıklar, mevduatlar, antika mücevherler, yatırım amaçlı sanatsal eserler, Rolex saatler benzeri tüm net varlıkları içerecek şekilde kademeli, zamana yayılan bir servet vergisi uygulamasına hemen başlanmalıdır. Döviz alım-satımları, borsa kazançları, yatarım fonu karları ve faiz gelirleri vergilendirilmelidir.

 

Yurttaşlık Geliri Ödemesi Başlatılmalıdır

 

Bu ülkenin her yurttaşına, memleketin tüm doğal ve maddi varlıklarının paydaşı sıfatıyla hiçbir şart olmaksızın her ay yurttaşlık geliri ödenmelidir.

 

Eğitim, Sağlık ve Bakım Gibi 

Toplumsal Hizmetler Ücretsiz Kamusal Olarak Sağlanmalıdır

 

Eğitim, sağlık, yaşlı ve çocuk bakımı gibi toplumsal hizmetler piyasa süreçlerinin dışında, eşit, parasız ve nitelikli biçimde kamusal olarak sağlanmalıdır. İnternet erişimi kamu tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.

 

Üretim maliyetleri düşürülmeli

 Örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır

Girdi maliyetleri kur farkından etkilenmeyecek biçimde sabitlenmelidir. Üreticilerin toprak, su, tohum gibi üretim araçlarına ücretsiz erişim hakkı temin edilmelidir. Geçimlik tarım yapanların elektrik, su ve Ziraat Bankası’na olan tüm borçları silinmelidir. Taban fiyat uygulaması girdi maliyetleri + kâr + asgari refah payı hesaplamasıyla yapılmalıdır. Kamu kurumları şirketler lehine değil, çiftçilerin yararına olacak şekilde destekleme alımı yapmalıdır. Üreticilerin örgütlenmesi önündeki engeller kaldırılmalı; mevsimlik tarım işçilerine sosyal güvence ve örgütlenme hakkı sağlanmalıdır.

 

Dış Borçlar Ertelenmeli veya İptal Edilmelidir

 

Tüm dış borçlar akademisyenler, uzmanlar, meslek kuruluşları ve halk temsilcilerini içeren bir kurul tarafından denetlenmeli; halkın yararına olarak kullanılmayan tiksindirici dış borçlar iptal edilmelidir. Dünyadaki emsallerinden fazlasına mal olan alt yapı projelerine ilişkin dış borçlarda indirime gidilmeli; Kamu-Özel İşbirliği projeleri bedelleri TL’ye çevrilmeli, miktar garantileri kaldırılmalıdır.

UZLAŞMAK MÜMKÜN MÜ?

Hayatla ölümü uzlaştırmak mümkün mü?

05.06.2024

1 Mayıs 2024

Ölümüne Koşan İktidar

02.05.2024

1 Mayıs 2024

İktidarın Ölüm Koşusu

02.05.2024

Kızılay Protestosu Nedeniyle 77 Üyemiz Yargılanıyor

BU DAVA ÇADIR SATANLARLA DAYANIŞMAYA KOŞANLAR ARASINDAKİ BİR HESAPLAŞMA DAVASIDIR

16.04.2024