SOL'a Katıl

SOL Parti, bilimsel sosyalist dünya görüşünün ışığında her türlü baskı ve sömürünün ortadan kaldırıldığı, her alanda sınıfsal, etnik, dinsel, toplumsal ayrımcılıkların ve eşitsizliklerin yok edildiği bir düzen için mücadele eder.
Bugün ülkemizde bir avuç sömürücü, soyguncu azınlığın çıkarlarını dincilik maskesi altında koruyup sürdürmeye çalışan, bunun için ülkemizi büyük bir felakete sürükleyen mevcut anti-demokratik rejime son vermek öncelikli görevimizdir. Bu mücadeleyi birlikte yürütmek; haklarımızı ve özgürlüklerimizi geri alacağımız yeni bir toplumun inşasını birlikte gerçekleştirmek için sen de katıl. Birlikte daha güçlüyüz!