Hatay'da Bağımsız Ortak Aday İçin Çağrı

Haber

Hatay’ın yıkımından sorumlu olan hiç kimse belediye başkanlığına aday olamaz. Olmamalı.  On binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine geride kalanların büyük bir yıkımla baş başa kalmasına neden olanların hangi partiden olduğu fark etmeksizin Hatay halkının önüne çıkartılmasını kabul etmiyoruz.

Hatay’ın yeniden kuruluşu onun yıkımından sorumlu olanlar eliyle değil, ancak bu yıkımı yaşayan depremzede Hatay halkının dayanışması ile sağlanabilir. Gelinen aşamada depremzede Hatay halkı ve tüm dayanışmacı, demokrat, ilerici güçlerinin böyle bir sorumluluk almakla karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz. Bu sorumluluk; Hatay halkıyla birlikte tüm sol-sosyalist parti ve örgütler olarak başta SOL Parti, DEM, EMEP, TİP, TKP ve Hatay’ın dayanışmacı inisiyatifleri ve ilerici güçleri olmak üzere birleşerek Hatay’a sahip çıkma sorumluluğudur.

Hatay’da yıkımdan sorumlu olanların karşısında durarak, şehri yeniden kuracak ortak iradeyi geliştirmeliyiz. Böyle bir mücadele herhangi bir partinin sınırına hapsolmayacak büyük toplumsal dayanışmanın ifadesi olmak zorundadır. O nedenle tüm ilerici güçleri, sosyalist örgütleri 6 Şubat sonrası gerçekleştirdiğimiz gibi bir kez daha Hatay için sorumluluk almaya, bağımsız bir belediye başkanı adayı çıkarmak üzere yan yana gelmeye davet ediyoruz. 

Sorun Belediyeye başkan olmak değildir. Yıkımın sorumlusu olanların Hatay’ın yeniden kuruluşunda ranta dayanan, sermayeyi kollayan Hatay’ın tarihsel belleğini, etnik ve kültürel yapısını yok edeceklere engel olmaktır. Sorun depremin ilk gününden beri dayanışmayı örgütleyen, "Hatay’ı terk etmeyeceğiz buradayız" diyenlerin ortak davranması sorunudur.

Gün kişisel, dar grupsal ve partisel çıkarları bir kenara bırakarak Hatay için sorumluluk alma, bağımsız bir aday etrafında birleşme günüdür!

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023