DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

Haber


DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET

YOLUNDA İLERİ


18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç BildirisiCumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden biri muhalefetin izlediği yanlışlarla dolu siyasetin sonucunda kaybedildi.

Kuşkusuz bu yenilgi aynı zamanda sağa teslim olmuş, referanduma dönüştüğü kavranamamış, kazanılacak milletvekili tartışmalarına hapsedilmiş, birkaç elit arasında söz düellosuna dönen parlamento alanına indirgenen siyasetin yenilgisi olarak da görülmeli.

Yaşanan yenilginin nedeni ne olursa olsun toplumun önemli bir bölümünde haklı bir hayal kırıklığı yarattı.

Ancak şunu da ifade etmek gerekiyor ki yıllardır siyasal İslamcı rejime karşı mücadele eden ülkenin ilerici direniş güçleri teslim olmayacağını ortaya koymayı sürdürüyor.


Cumhuriyet’in tüm kazanımlarının yok edilmeye çalışıldığı 100. Yılda, kent meydanlarına sığmayan kalabalıkların varlığı aynı zamanda Siyasal İslamcı rejime karşı milyonların muhalefet arayışının da bir ifadesidir.

Önümüzdeki dönemin mücadelesi siyasal İslamcı rejimin yukarıdan aşağıya inşa süreci karşısında, her alanda bir mevzi mücadelesi olarak sürdürülmek zorundadır. SOL Parti, iktidara karşı kora kor bir mevzi mücadelesini örgütleyecek sorumlulukla, bunun gereklerine uygun yeni bir anlayışla mücadelesini sürdürecektir.

Hayatın tamamını kuşatmaya yönelen gerici esarete, her gün biraz daha artan yoksullaşmaya ve adaletsizliklere karşı gençlerin, kadınların, işçilerin, köylülerin ve tüm ezilenlerinin hakları ve geleceğini kazanma mücadelesini her saldırı noktasını bir direniş mevziisine çevirerek sürdüreceğiz.

Bu anlayışla yükselen toplumsal talepleri merkeze alan direniş hattını, kampüslerden mahallelere, fabrikalardan köylere ve yaşamın bütününde halkın kendi kaderi hakkında söz sahibi olacağı örgütlenmelerin yaratılması hedefiyle İLERİ taşıyacağız!


Bu mücadele gericiliğin ve sömürünün karşısında laik, bağımsız, demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir temel üzerine yükselecek DEVRİMCİ DEMOKRATİK bir CUMHURİYET mücadelesi olacaktır.

Partimizin yeni döneme hazırlığının bir parçası olarak 18-19 Kasım tarihlerinde topladığımız Konferansımızla Program Ve Tüzük yenilenmesi ortak sözümüzü daha da güçlendirdi.

Şimdi ayağa kalkma zamanı.

Şimdi dünden daha büyük bir inançla, cüretle, tüm mücadele kararlılığımız ve yeni dönemin üzerimize yüklediği sorumluluklarının bilinciyle
yürüyüşümüzü büyüterek devam ettirme zamanı.
şimdi SOL zamanı.

 
Suçlu Göçmenler Değil Emperyalizm ve AKP'dir

DEMOKRATİK VE İNSANİ ÇÖZÜM MÜMKÜN

02.07.2024

UZLAŞMAK MÜMKÜN MÜ?

Hayatla ölümü uzlaştırmak mümkün mü?

05.06.2024

1 Mayıs 2024

Ölümüne Koşan İktidar

02.05.2024

1 Mayıs 2024

İktidarın Ölüm Koşusu

02.05.2024