Afeti Yine Felakete Çevirdiniz

Sermaye ve rant odaklı politikalar yeni felaketlere yol açmaya devam ediyor!

Haber

Depremi felakete dönüştüren sermaye ve rant odaklı politikalar yeni felaketlere yol açmaya devam ediyor!

Urfa'da, sel felaketi sonucu, hastaneler ve okullar gibi kamu binaları dahil olmak üzere yerleşim yerlerini, ekili alanları sel bastı!

Adıyaman'da, deprem sonrasında geçici barınma olarak kullanılan konteynır sel sularına kapıldı!

Malatya, Hatay, Adıyaman ve Maraş'ta çadırkentleri su bastı!

Yaşanan selden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

Yaşananlar "aşırı yağışlar" ile açıklanamaz!
Dere yataklarının imara açılması, dere yataklarına beton dökülmesi, yanlış ıslah çalışmaları; bitki örtüsüne ve özellikle ormanlara yapılan tahribatlar, toprağın geçirgenliğini engelleyen müdahaleler; plansız, çarpık ve rantçı kentleşme politikaları ve bu politikaların getirdiği altyapı yetersizlikleri aşırı yağışların bir felakete dönüşmesinin gerçek sebepleridir. 

Depremi felakete dönüştüren rantçı zihniyet bugün geçici ve kalıcı barınma alanları için aynı tedbirsizlik ve plansızlıkla hareket ediyor! 

20 yıllık rant ve talan politikasının yıktığı kentleri şimdi de sel felaketi ile karşı karşıya bırakarak, yeni felaketlere daha şimdiden imza atıyor!

Sel felaketinin ardından arama-kurtarma başta olmak üzere afet yönetiminin gerektirdiği müdahaleler acilen yapılmalı; gerekli önlemler alınmalıdır!

SOL Parti Kent ve Ekoloji Çalışma Grubu

İktidar yarattığı felaketten rant devşiriyor

SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu deprem sonrası yıkım ve yeni rant haritası raporu yayınladı

28.03.2023

Ya Taliban rejiminden yanasındır ya da karşısında

Siyasal İslamcı faşist cephe, ülke tarihinin en karanlık ve gerici ittifakını oluşturdu

28.03.2023

SOL Parti seçimlere Sosyalist Güç Birliği ittifakı ile Katılıyor

SOL Parti seçimlere tüm illerde kendi adı ve amblemiyle katı

24.03.2023

Erdoğan Aday Olamaz

YSK’ya İtiraz Ettik Anayasa Açık

21.03.2023

Planlama Değil MutlakSömürü!

Tarımsal üretim planlaması adı altında sömürü teklifine itiraz ediyoruz!

09.03.2023