Kar Değil Özelleştirmeler Felakettir

Kamu varlıklarımızı GERİ ALALIM!

Haber

KAR DEĞİL ÖZELLEŞTİRME FELAKETTİR

Milyar dolarları Cengiz’e, Limak’a, Kalyon’a aktardılar. Mega proje dedikleri İstanbul havalimanı mega fiyaskoya döndü! Karda ÇÖKTÜ! Otoyulu şirketlere, yine Cengiz’e, Limak’a, Kolin’e devrettiler, insanları karda kışta yolda mahsur bıraktılar.

Kar yağışı bir felaket değil; onu felakete dönüştüren özelleştirmeler, taşeronlaştırma ile kamu hizmetlerinin ve kamu varlıkların şirketlerin çıkarlarına teslim edilmesidir. 

Kamu hizmetlerini ve kamu varlıklarımızı GERİ ALALIM! Aç gözlü şirketleri, şirketlerin iktidarını hayatımızdan KOVALIM!

*

Yoğun kar yağışı İstanbul’da hayatı felç ederken kamu hizmetlerinin ve kamu varlıklarının şirketlerin özel çıkarlarına hizmet edecek biçimde düzenlenmesine dayanan kent ve kamu politikalarının iflasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir mega proje fiyaskosu olarak karşımızda duran İstanbul Havalimanı’nda kar yağışı kaynaklı meydana gelen çökme esasen bilim insanlarının uyarılarına kulak tıkayan anlayışın bir sonucudur. Oysa TMMOB 2014 yılında hazırladığı raporla, bu fiyaskoya onay anlamına gelen ÇED raporundaki verilerin proje alanındaki değerleri yansıtmadığını belirtmiştir. Ranta dayanan bu ekolojik yıkım projesi yüzünden onlarca insan geceyi havalimanında sabahlayarak geçirmek zorunda bırakılmıştır.

Yapımı için yaklaşık  15 milyon ağaç katledilen Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşananlar ise özel çıkarlara endekslenen kamu hizmetlerin vahametini gösteren bir başka örnektir. Karayolları hizmetlerinin, taşeronlaştırılması politikaları hayatın felç olmasının nedenlerindendir.  Onlarca aracın zincirleme kaza yaptığı, insanların yolda mahsur kalarak araçlarında sabahlamak zorunda bırakıldığı Otoyol’u yapan ve işleten KMO Anadolu A.Ş ile ortakları Kalyon, Cengiz, Limak, Kolin, Pak Yatırım, RSY İnşaat ise dünden beri adeta lal kesilmiştir.

Tüm bunlar yaşanırken yandaşlarına söz geçiremeyen 20 yıllık felaket, AKP hükümeti ise sorumluluk almaktan kaçınarak suçu başka yerlere yıkan bir çaba içerisine girmeyi yeğlemiştir.

Neoliberal kentleşme politikalarının iflası ortadadır. Kar odaklı politikaların ortadan kaldırıldığı, insan, doğa, yaşam merkezli bilimsel temellere dayanan politikaların hakim kılınması bu ülkenin acil ihtiyacıdır. Şirketlerin karına teslim edilen, halktan çalınan tüm kamu hizmetleri ve kamu varlıklarını geri almak için mücadeleye.

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023

İnsanca Yaşam İnsanca Barınma

Kira fiyatlarındaki yükseliş durdurulmalıdır

07.07.2023

Tarımın Geleceği Şirketlere Teslim Edilemez

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağına dair

03.07.2023