Piyasacılık Rantçılık Öldürdü

Yaşamak için Sosyal Kamucu Kentler

Haber

Piyasacılık Rantçılık Öldürdü
Yaşamak için Sosyal Kamucu Kentler 

17 gündür halkın çadır sorununu dahi çözemeyen iktidar RANT için kolları sıvadı.

Erdoğan, “Kentsel Dönüşüm”e itiraz edenleri hedef göstererek sınırsız bir yağmanın önünü açmaya çalışıyor.

Felaketi yaratan kentsel dönüşüm atı altında kamu kaynaklarını ve kentsel mülkiyetin kullanım hakkını sermayeye devreden büyük rant ağının kendisidir.

Bugün de el çabukluğuyla benzer bir ekonomik-sosyal ve kültürel yağmanın taşlarını döşemeye çalışılıyor.

Halkın barınma sorununu çözecek ÇADIR dahi gönderemeyen Kızılay’dan AFAD’a tüm afet kurumlarını çökertmiş olan iktidar sıfırlanmıştır!

Kenti yeniden kurma meşruiyeti de gücü de bu felaketler iktidara ait değildir. Seçimler derhal yapılarak çöken Saray rejiminin sonu tescil edilmelidir.

UYARIYORUZ!

Toplumsal bir felakete dönüşen depremin sonuçlarını yeni rantlar yaratmak için kullanmayı denemeyin!

22 Şubat’ta ihale şovu yapmak yerine halkın acil barınma sorunlarını çözün.

Bina temelleri atarak şehirler kurulamaz.

KAMUCU-PLANLAMACI
YENİ BİR ZİHNİYET

Şehirlerin yeniden inşa politikaları ve uygulamalar bütüncül ve kamusal bir anlayışla, üniversiteler, meslek kuruluşları ve ilgili toplum kesimlerinin katılımı ile yeniden oluşturulmalıdır.

Bilimsel ve teknik esaslara uygun olarak etütler tamamlanmalıdır. Bilimsel etütlere uygun olarak imar planları yeniden yapılmalıdır. Yapı üretim süreci yeni imar planlarına göre başlatılmalıdır.

Bütüncül etütler yapılmadan, mevcut yapı stok durumu ortaya çıkarılmadan yerleşim yerleri taşınmamalıdır.

Özelleştirilen yapı denetim sistemi ve kar elde etmek üzere temellendirilen yapı üretim süreci kamusal bir anlayışla yeniden yapılandırılmalıdır.

Halkı doğanın yıkımından ve paranın yarattığı eşitsizlikten korumak devletin birincil görevidir. Güvenli ve insanca barınmak her yurttaş için hak olarak görülmeli ve devlet bunun gerekleri doğrultusunda sosyal konutlar oluşturmalıdır.

Yeni afetlere ve facialara seyirci kalmak dışında sonuç üretmeyen, toplumu enkaz altında bırakan afet politikaları değiştirilmelidir. İmar afları yasaklanmalıdır.

İnsanca Yaşam İnsanca Barınma

Kira fiyatlarındaki yükseliş durdurulmalıdır

07.07.2023

Tarımın Geleceği Şirketlere Teslim Edilemez

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağına dair

03.07.2023

Mücadele Bizde

30.05.2023

Mücadeleye Devam

28.05.2023