Piyasacılık Rantçılık Öldürdü

Yaşamak için Sosyal Kamucu Kentler

Haber

Piyasacılık Rantçılık Öldürdü
Yaşamak için Sosyal Kamucu Kentler 

17 gündür halkın çadır sorununu dahi çözemeyen iktidar RANT için kolları sıvadı.

Erdoğan, “Kentsel Dönüşüm”e itiraz edenleri hedef göstererek sınırsız bir yağmanın önünü açmaya çalışıyor.

Felaketi yaratan kentsel dönüşüm atı altında kamu kaynaklarını ve kentsel mülkiyetin kullanım hakkını sermayeye devreden büyük rant ağının kendisidir.

Bugün de el çabukluğuyla benzer bir ekonomik-sosyal ve kültürel yağmanın taşlarını döşemeye çalışılıyor.

Halkın barınma sorununu çözecek ÇADIR dahi gönderemeyen Kızılay’dan AFAD’a tüm afet kurumlarını çökertmiş olan iktidar sıfırlanmıştır!

Kenti yeniden kurma meşruiyeti de gücü de bu felaketler iktidara ait değildir. Seçimler derhal yapılarak çöken Saray rejiminin sonu tescil edilmelidir.

UYARIYORUZ!

Toplumsal bir felakete dönüşen depremin sonuçlarını yeni rantlar yaratmak için kullanmayı denemeyin!

22 Şubat’ta ihale şovu yapmak yerine halkın acil barınma sorunlarını çözün.

Bina temelleri atarak şehirler kurulamaz.

KAMUCU-PLANLAMACI
YENİ BİR ZİHNİYET

Şehirlerin yeniden inşa politikaları ve uygulamalar bütüncül ve kamusal bir anlayışla, üniversiteler, meslek kuruluşları ve ilgili toplum kesimlerinin katılımı ile yeniden oluşturulmalıdır.

Bilimsel ve teknik esaslara uygun olarak etütler tamamlanmalıdır. Bilimsel etütlere uygun olarak imar planları yeniden yapılmalıdır. Yapı üretim süreci yeni imar planlarına göre başlatılmalıdır.

Bütüncül etütler yapılmadan, mevcut yapı stok durumu ortaya çıkarılmadan yerleşim yerleri taşınmamalıdır.

Özelleştirilen yapı denetim sistemi ve kar elde etmek üzere temellendirilen yapı üretim süreci kamusal bir anlayışla yeniden yapılandırılmalıdır.

Halkı doğanın yıkımından ve paranın yarattığı eşitsizlikten korumak devletin birincil görevidir. Güvenli ve insanca barınmak her yurttaş için hak olarak görülmeli ve devlet bunun gerekleri doğrultusunda sosyal konutlar oluşturmalıdır.

Yeni afetlere ve facialara seyirci kalmak dışında sonuç üretmeyen, toplumu enkaz altında bırakan afet politikaları değiştirilmelidir. İmar afları yasaklanmalıdır.

İktidar yarattığı felaketten rant devşiriyor

SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu deprem sonrası yıkım ve yeni rant haritası raporu yayınladı

28.03.2023

Ya Taliban rejiminden yanasındır ya da karşısında

Siyasal İslamcı faşist cephe, ülke tarihinin en karanlık ve gerici ittifakını oluşturdu

28.03.2023

SOL Parti seçimlere Sosyalist Güç Birliği ittifakı ile Katılıyor

SOL Parti seçimlere tüm illerde kendi adı ve amblemiyle katı

24.03.2023

Erdoğan Aday Olamaz

YSK’ya İtiraz Ettik Anayasa Açık

21.03.2023

Afeti Yine Felakete Çevirdiniz

Sermaye ve rant odaklı politikalar yeni felaketlere yol açmaya devam ediyor!

15.03.2023