Yaşamlarımızdan Vazgeçmiyoruz

Haber

Türkiye’yi son derece derin bir ekonomik, sosyal ve siyasal krize sürükleyen İslamcı ve faşist iktidar, karanlığını başından beri kadınların varlığına, haklarına ve yaşamlarına açtığı savaşla besliyor. Yaşamlarımızı fıtrat-fetva-şiddet sarmalı içerisine hapsetmek isteyen bu gerici karanlıkla; her gün sayıları artan kadın cinayetlerinde, İstanbul Sözleşmesi’yle yetinmeyip doğrudan medeni kanunu hedef alan gerici politikalarda, tarikatlara ve cemaatlere devredilen eğitimde, kadına şiddeti doğuran yasalarda, failleri koruyan yargıda, ev içi emeğimizi yok sayan piyasa düzeninin gasp ettiği tüm alanlarda yüz yüze geliyoruz.

Dinci gerici tek adam rejiminin kurmaya çalıştığı eşitsizliğe dayalı yeni toplumsal cinsiyet rejiminde şiddet, erkek iktidarı karşısında ikincil konuma düşürülen kadınları, duygusal, fiziksel, cinsel ve ekonomik anlamda, dört bir yandan çevreliyor. Feminist mücadele, tam da şiddeti bu çok katmanlı haliyle görünür ve şiddetle mücadeleyi mümkün kıldığı için yaşamsaldır. İktidara karşı verilen mücadelede en önemli ve güçlü direnç öznelerinden biri olan kadınların yaşamı, mücadeleyle kazandığımız haklarımızı ve geleceğimizi savunmak için kurduğu barikatın ötesi, şiddete ve ataerkil düzenin tüm katmanlarına  karşı örgütlü, politik ve kurucu bir sol feminist politikaya çıkıyor.

Bugün en acil taleplerimiz; yaşamları çalınan kadınların can güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınması, cinsel kimlik ve cinsel yönelim temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılması, 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesinin uygulanması, erkek egemenliğinin her düzeyde ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıdır.

Taleplerimiz etrafında yürüteceğimiz topyekûn bir mücadele için SOL’da birleşelim. Siyasal İslam’ın ve ona eşlik eden neo-liberal kapitalizmin toplumun her zerresini esir almaya yönelik politikalarına karşı laik, özgür, eşit bir yaşamı, bir ülkeyi inşa edecek sol, devrimci ve feminist bir politikayı birlikte kuralım, birlikte değiştirelim.

 

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023