Esnaf Forumu Sonuç Bildirisi

Haber

Sol Parti Esnaf Formu Sonuç Bildirgesi

ESNAF CAN ÇEKİŞİYOR, İKTİDAR GÖRMÜYOR
ESNAFIN VERGİ BORÇLARI ACİLEN SİLİNSİN

Covid 19 salgın sürecinde mağduriyet yaşayan kesimlerin başında esnaf geliyor. Özellikle yeme-içme, eğlence sektöründe hizmet veren işletmeler kapanmalarla ağır darbeler aldı. İşletme sahipleri ve çalışanlar bu süreçte ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşadılar. İktidarın salgın koşullarında aldığı tedbirlerin yetersizliği ve süreç yönetimindeki beceriksizliği bu kesimlerin yaşadığı sıkıntıları daha da katmerleştirdi.

 

Esnafın yaşadığı ekonomik mağduriyetleri gerçek manada giderecek tedbirler yerine, esnafı daha fazla borç batağına sürükleyen ekonomik yöntemler iktidar tarafından hayata geçirildi. Salgının ilk döneminde kapatılan işletmelerin mağduriyetini gidermek için önerilen yöntem, kamu banları ve ticaret odaları aracılığıyla esnafı kredi batağına sürüklemenin ötesine geçmedi. Salgının ikinci döneminde ise ödenemeyen ve ötelenmeyen krediler mağduriyetin daha da derinleşmesine neden oldu. Çoğu esnaf işletmelerini kapatmak zorunda kaldı. Kapatmayanlar ise can çekişmeye devam ediyor.  

 

Hizmet ve eğlence sektöründe çalışanlar ise kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla ciddi gelir kayıplarına uğrayarak, asgari geçimini bile sağlayamaz duruma geldi. Çalışanların mağduriyetini giderecek gerçekçi çözüm yurttaşlık geliri iken, çalışanların vergilerinden oluşan işsizlik fonundan ödenen ücretler sanki iktidarın lütfuymuş gibi pazarlandı.

 

İktidarın ekonomik çözüm olarak önerdiği politikalar vaadin ötesine geçemedi. 500-750 tl kira yardımı desteği, esnafın ödediği kiraların yanında devede kulak kaldı. Geçekçi bir çözüm olmanın yanı sıra, bu yardımın hangi esnafa çıktığı ise muamma olmayı sürdürüyor. Aynı muammanın 1000 tl gelir kaybı desteği içinde devam ettiği söylenebilir. Büyük beklentilerle açıklanan ekonomi programı ise esnaf açısından büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. Vergi muafiyeti dışında gerçekçi hiçbir talebe karşılık vermeyen program, bir kez daha biriken sorunları krediye havale ediyor. Daha önceki kredileri ödeyemeyen esnafın ise yeni kredilerden nasıl yararlanacağı ise muamma olarak kalmaya devam ediyor.

Esnafların derinleşen sorunlarına sahip çıkmak; bu talepleri bir mücadeleye dönüştürmek üzere SOL Parti olarak bir Forum gerçekleştirerek esnaflarla bir araya geldik. Bu Forum sonucunda oluşan mücadele taleplerimizi paylaşıyoruz. SOL Parti, aşağıda yer alan talepler etrafında esnafların sorunlarına sahip çıkacak bir mücadeleyi sürdürmeye, bu mücadeleyi esnafların il ve ilçelerde esnaf dayanışması ve örgütlenmeleri geliştirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

1- Salgın sürecince işleyen ve yapılandırılan vergi borçlarının silinmesi

2- Gerçek bir vergi muhafiyetinin hayata geçirilmesi

3- Bu zamana kadar biriken kiralar için ,gerçek manada kira desteğinin hayata geçirilmesi ve önümüzdeki altı aylık süreçte desteğin devam etmesi

4- Daha önce verilen kredilerin ötelenmesi.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023