Bütün ücretlere her ay gerçek enflasyon oranında zam yapılsın

Hiperenflasyon patikasına girmiş bir ülkede yaşarken rakamlar hızla anlamını yitirmektedir.

Haber

Bütün ücretlere her ay gerçek enflasyon oranında zam yapılmalıdır

Hiperenflasyon patikasına girmiş bir ülkede yaşarken rakamlar hızla anlamını yitirmektedir.

Asgari ücret yıllar içinde emekçilerin ortalama ücretine dönüştü. DİSK-AR'ın son raporuna göre çalışanların neredeyse beşte üçü asgari ücret alıyor. Bununla birlikte çalışma süreleri oldukça uzadı ve ek mesai ücretleri fiilen ortadan kaldırıldı. 
Ücret gerilerken çalışma süreleri de artmaktadır, buna göre saatlik ortalama ücretlerdeki düşüş oldukça trajiktir.

Asgari ücretin temel ücrete dönüşmesi kabul edilemez!

Ortalama ücretler arttırılmalıdır!
Asgari ücrete yapılan zam oranında tüm ücretlerde artış yapılmalı ve tüm işlerdeki çalışma sürelerinin kısaltılmalıdır!
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. 
Ancak böylelikle asgari ücret asıl ücretin bir tamamlayıcısı olarak ileri sürülebilir.

Hiperenflasyon patikasına girmiş bir ülkede yaşarken rakamlar hızla anlamını yitirmektedir. Bütün ücretlere her ay gerçek enflasyon oranında zam yapılmalıdır.

Küçük işletmecilerin desteklenmeli, buralarda çalışanlarının maaşlarının karşılanması için devlet desteğinin sağlanmalıdır! 

Tüm bunlar için kaynak bulunamaz tezi doğru değildir!
Zenginlerden servet vergisi ve şirketlerden yüksek oranda kurumlar vergisi alınmalıdır!


Ücretler bu ölçüde artarsa enflasyon da iyice artar tezi sadece kimi burjuva iktisatçılar tarafından dile getirilen bir yalandan ibarettir. 
Ortada insanların bolca parasının olup ürünlere olan taleplerinin arttığı bir durum yoktur!
Şu an yaşanan yüksek enflasyon sorunu, Türkiye kapitalizminin yapısal sorunlarına ek olarak son zamanlarda gerçekleşen döviz kurlarındaki olağanüstü artıştan kaynaklanmaktadır.

SAVAŞ ÇÖZÜM DEĞİL!

Atılan sayısız bomba, kaybettiğimiz binlerce insan yıllarca toplumu birbirine düşman etti.

21.11.2022

Ankara Kongresi

2. Olağan Ankara Kongresi

08.11.2022