İşsizliğe, Yoksulluğa, Pahalılığa Karşı Çözüm Programı.

1 Mayıs'a Giderken 10 Madede Ekonomi Programı

Haber

Zenginleri Vergilendireceğiz!

Zenginlerin değil halkın programı

SOL Parti, yaşanan yoksulluğa çözüm için kendi ekonomi programını açıkladı. ‘Zenginlerin Değil Halkın Programı’ başlıklı metin, on maddede Türkiye’de yoksulluğa karşı halkçı, kamucu çözümleri içeriyor. İçeriğinde servet vergisi, temel gelir, tiksindirici borç reddi ve kamulaştırma gibi birçok toplumcu çözüm olan Kamucu ve Eşitlikçi Ekonomi Modeli başlıklı program, ‘İşsizliğe yoksulluğa çözüm de kaynak da var!’ sloganıyla tanıtıldı. 
SOL Parti’nin sunduğu ekonomi modelinde, yoksulluğa karşı sunulan çözümlerden biri de servet vergisi. Ülkedeki zenginlerin daha yüksek miktarlarda vergi vermesini hedefleyen sistem, bu şekilde yurttaşlar içerisinde gelir adaletini sağlamanın yanında yoksullukla mücadele için kaynak artırımını da sağlamayı hedefliyor. Emekçilerin ödediği dolaylı vergilerin azaltılarak yerine zenginlerden zamana yayılan bir biçimde daha yüksek vergi alınacak. 

SOL Parti, gelir vergisinin neden önemli olduğunu şu şekilde açıkladı:
“Türkiye’nin en zengin insanı Murat Ülker’in toplam serveti 70 milyar lira. Bu servetin yalnızca günlük faiz getirisi 34 milyon lira yapıyor. Bir yurttaşın Murat Ülker’in zenginliğine ulaşması için 2 milyar yıl çalışması gerekiyor. Murat Ülker’in 8 saniyelik kazancı 4 kişilik bir ailenin aylık geliri. Oysa bütçe, bu ailelerin vergileriyle yapılıyor. 
Yurttaşın sadece ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergi kalemleri bütçenin yarısını oluşturuyor. Bütçenin üçte ikisi çalışan 80 milyonun dolaylı vergileriyle oluşturuluyor. Halbuki Ülker gibi zenginlerden alınacak makul oranlı zamana yayılan vergilerle, çalışan nüfusun üzerinden bütçe yükü kaldırılabilir. 

Adaletsizlik sadece bütçenin yapılışında değil, dağıtımında da mevcut. 5’li çete içerisinde Cengiz İnşaatın tek bir ihaleden aldığı miktar 57 milyon lira. Aynı Cengiz İnşaat’ın iki yıl önce 500 milyon liralık vergi borcu tek kalemde silindi. Şirketin sadece İstanbul Havalimanı ihalesinden aldığı bütçe garantisi bugünkü parayla bir yıllık bütçeye eşit. 80 milyon insan, Cengiz’in ihalelerini ödüyor. Cengiz gibi birçok yandaş şirket varlıklarını vergi cennetlerinde tutuyor, yurttaşın vergileri üzerinden zenginleşirken 1 kuruş vergi ödemiyorlar, ödeyeceklerini de iktidar affediyor! Halkın parasının sokağa atılmasına izin vermeyeceğiz. Artan oranlı gelir vergisiyle emekçilerin dolaylı vergilerinin payını hafifleteceğiz. Emekçi halkın sırtından zengin olanlar, bu ülkenin değerleri üzerinden varlıklarını yaratanlar karşılığını verecek.” 

Kamucu ve Eşitlikçi Ekonomi Modelinin çözüm başlıkları ise şu şekilde sıralandı:
1.    Özelleştirilen tüm kuruluşlar yeniden kamulaştırılacak
2.    Kamu hizmetlerinin ticarileşmesi son bulacak
3.    Tiksindirici dış borçlar ödenmeyecek
4.    Herkese yurttaşlık temel geliri ödenecek
5.    Servet vergisi uygulanacak
6.    Katılımcı bütçe uygulanacak
7.    Planlı ekonomi ve yaygın kamu yatırımlarıyla işsizlik önlenecek
8.    İnternete ücretsiz ulaşılacak
9.    Yoksulluk ortadan kaldırılacak
10.    Döngüsel ekonomiye geçilecek
11.    Yurtdışı sermaye akımlarına denetim getirilecek

 

Programın tamamına ulaşmak için: Zenginlerin değil halkın programı

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023