Barınma Krizi Büyüyecek

Haber

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir yıl süreyle kira artışlarını %25'le sınırlayan düzenlemeyi duyurdu. Bu düzenleme AKP’nin inşaat şirketlerini ve müteahhitleri beslemenin ötesine geçmeyen konut politikalarıyla ortaya çıkardığı barınma krizini derinleştirmekten başka bir işe yaramayacaktır. 

Bazı kent merkezlerinde ortalama kira fiyatlarının 20 bin lirayı bulduğu ifade edilen mevcut durumda bu düzenlemenin kiracıları güvencesiz koşullara sürüklemesi kaçınılmaz görünmektedir. Sözleşmesiz kiracılığın ve tahliyelerin önünü açma riski taşımaktadır. Kira artışlarına yönelik düzenleme tahliyeler ve yeni kiraya verilecek konutlar için bir üst sınırı da içermediği sürece barınma krizi büyümeye devam edecektir. 

Bu tablo karşısında alınması gereken acil önlemleri tekrarlıyoruz:

1. Barınmanın temel bir insan hakkı olarak tesisinin ilk adımı olarak konutu rant aracı olarak gören anlayış terk edilmelidir.

2. Barınma krizini çözmek için sosyal konutlar yapılmalı ve yaygınlaştırılmalı, başta bankaların ve inşaat şirketlerinin elinde bulunanlar olmak üzere fazla konutlar kamulaştırılmalıdır. 

3. Kira fiyatlarındaki yükselişin durdurulması için üst sınır getirmek üzere düzenleme yapılmalıdır.

4. Evden çıkarmalar ve tahliyeler durdurulmalıdır. 

5. Kiracıları tahliye ve kira artışlarına karşı koruyucu yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Borçlar Kanunu'ndaki 10 yıllık kiracının tahliyesine izin veren ve 5 yıllık kiracılar için açılan kira tespit davası maddeleri iptal edilmelidir.

6. Öğrencilerin cemaat ve tarikatlara mahkum bırakılmalarından derhal vazgeçilmeli, öğrencilerin KYK borçları silinmeli ve öğrencilere yönelik parasız, nitelikli yurtlar ve barınma imkanları sağlanmalıdır.

7. Barınma hakkıyla ve bağlantılı olarak temel hakların güvencesi, insanca yaşam koşullarının sağlanması için kira yardımı yapılmalıdır.

Herkesin nitelikli konutlarda insanca yaşamasını sağlayacak kamucu sosyal konutlar için mücadeleyi büyüteceğiz.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023