Erdoğan’a Açık Çağrı

Fındık Üreticilerinin Sorunlarını Konuşalım

Haber

Başkanlar Kurulu Üyemiz Önder İşleyen'in, BirGün gazetesinde yayınlanan söyleşisi

Fatsa halkı, bir hafta önce hakları için meydanı doldurarak Erdoğan’a en güzel cevabı zaten vermişti. 

Erdoğan halkın taleplerini bastırmak için faşist cunta başı Kenan Evren’in arkasına sığınmaktan başka yol bulamadı. Bunları bıraksınlar, halkın sorunlarını, fındık üreticilerinin sorunlarını konuşalım. 

Biz SOL Parti olarak günlerce Fatsa’nın köylerinde, Ordu’nun ilçelerinde, Giresun’da, Beşikdüzü’nde, Çarşamba’da, Terme’de fındık üreticisinin hakkı için didindik, uğraştık. Bu hayat pahalılığı altında ezilen, emeği çalınan insanların derdine sahip çıktık. Bir avuç soyguncunun, tefeci karşısında ezilen halkın sesini yükseltmeye çalıştık. 

Erdoğan’la bunları konuşalım; her fırsatta ‘yerliyiz ve milliyiz’ derken, fındığı emperyalist tekel Ferrero’nun eline nasıl teslim ettiklerini konuşalım. Fatsa’nın, Ordu’nun yüzde 74’üne maden ruhsatı vererek yerli ve yabancı şirketlere nasıl peşkeş çektiklerini konuşalım.

Biz, onlarca köyde yüzlerce üreticiyle yan yana gelerek sözümüzü, sesimizi birleştirdik. Binlerce üreticiyle, emekçiyle birleşerek fındıkta 70 lira talebini, yağmaya ve talana yeter sesini meydana taşıdık.

İktidardakiler, bu mücadelenin bir sonucu olarak apar topar Ordu’ya geldi. Bir kaç hafta önce 40’larda düşündükleri taban fiyatı 54 lira olarak açıklamak zorunda kaldılar. Bu verilen mücadelenin bir sonucudur ama elbette yeterli değildir. Daha fazlasını başarabilmek daha fazla birleşip büyük topluluklar olarak mücadele etmekten geçecek.

Kimse yalancı hayallere kapılmasın, bugün de yarın da ezilenler için kendi hakları için örgütlenip mücadele etmekten başka bir yol yok. 5’li çeteler gider başkaları gelir, bir tefeci eksilir öbürü çıkar, bu sömürü çarkı emekçiler kırmadığı sürece böyle dönüp gidecek. Fatsa Mitingi aynı zamanda bir örgütlü mücadeleye güçlü bir çağrı oldu, bu çağrıyı ülkenin her yanında örgütlemeye devam edeceğiz. 

Fındık mücadelemiz de sürecek. Sadece 70 lira talebi değil, taban fiyatı taleplerden sadece birisi. Özelleştirilen tarımsal KİT’lerin kamucu bir politikayla ve üretenlerin söz sahibi olacağı demokratik bir biçimde yeniden hayata geçirilmesi bir zorunluluktur. Fiskobirlik bu anlayışla yeniden yapılandırılmak zorunda. Fındık üzerindeki yabancı tekellerin egemenliğine son verilmeli. Mücadelemizi bu temelde geliştireceğiz.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023