Engelli Seçmenler Nasıl Oy Kullanır?

Haber

ENGELLİ SEÇMENLER NASIL OY KULLANIR?

1. Seçmen ancak oy kullanmasına engel teşkil edebilecek bir bedensel engeli olduğu takdirde (iki gözü de görmüyorsa ya da iki eli de yoksa, felçliyse) bir yakını ya da başka bir seçmenin yardımı ile oy kullanabilir. Bunlar dışında başkaca engeli bulunanlar tek başlarına oy kullanmak zorundadır

2. Başkan, sandık kurulu üyeleri ya da müşahitler seçmene yardım edemez.

3. Bir seçmen,  ancak bir engelli seçmene yardım edebilir.

GÖRME ENGELLİ SEÇMENLER NASIL OY KULLANIR?

1. Görme engelli seçmen şablonla yahut bir yakınının veya başka bir seçmenin yardımıyla oy kullanabilir. Sandık başkanı ya da sandık kurulu üyeleri veya müşahitler kesinlikle görme engelli seçmene yardımcı olamaz.

2. Görme engelli seçmen, engel durumunu gösterir rapor ibraz etmelidir. Rapor sunamayan engel durumu açıkça belli olanların durumu sandık kurulu başkanları tarafından değerlendirilir ve tutanağa geçirilmelidir.

28.05.2023

SOL PARTİ HUKUK MECLİSİ

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023