Engelli Seçmenler Nasıl Oy Kullanır?

Haber

ENGELLİ SEÇMENLER NASIL OY KULLANIR?

1. Seçmen ancak oy kullanmasına engel teşkil edebilecek bir bedensel engeli olduğu takdirde (iki gözü de görmüyorsa ya da iki eli de yoksa, felçliyse) bir yakını ya da başka bir seçmenin yardımı ile oy kullanabilir. Bunlar dışında başkaca engeli bulunanlar tek başlarına oy kullanmak zorundadır

2. Başkan, sandık kurulu üyeleri ya da müşahitler seçmene yardım edemez.

3. Bir seçmen,  ancak bir engelli seçmene yardım edebilir.

GÖRME ENGELLİ SEÇMENLER NASIL OY KULLANIR?

1. Görme engelli seçmen şablonla yahut bir yakınının veya başka bir seçmenin yardımıyla oy kullanabilir. Sandık başkanı ya da sandık kurulu üyeleri veya müşahitler kesinlikle görme engelli seçmene yardımcı olamaz.

2. Görme engelli seçmen, engel durumunu gösterir rapor ibraz etmelidir. Rapor sunamayan engel durumu açıkça belli olanların durumu sandık kurulu başkanları tarafından değerlendirilir ve tutanağa geçirilmelidir.

28.05.2023

SOL PARTİ HUKUK MECLİSİ

İnsanca Yaşam İnsanca Barınma

Kira fiyatlarındaki yükseliş durdurulmalıdır

07.07.2023

Tarımın Geleceği Şirketlere Teslim Edilemez

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağına dair

03.07.2023

Mücadele Bizde

30.05.2023

Mücadeleye Devam

28.05.2023