SOL Parti Ankara İl Kongresi Duyurusu

Duyuru

Haber

Partimizin 1. Olağanüstü Ankara İl Kongresi 16.12.2023 tarihinde saat 15:00 da Kocatepe Mahallesi Selanik Caddesi No:76 Çankaya/ANKARA adresinde çoğunluklu olarak; Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17.12.2023 tarihinde aynı saat ve adreste çoğunluksuz olarak yapılacaktır.

 

     GÜNDEM:

 

  1.Yoklama ve açılış

  2.Divan Seçimi ve Saygı duruşu

  3.Çalışma raporu ve mali raporun okunması

  4.Raporlar üzerinde görüşmeler.

  5.Çalışma ve Mali raporun oylanıp aklanması.

  6. İl kongresine sunulacak öneri ve karar taslaklarının okunup kabulü

  7.Seçimler

  8. Dilek ve temenniler

  9. Kapanış

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023