Zeytinliklerin Talanına Karşı Mücadeleye

Haber

Kömür için zeytinlikleri talan eden iktidara karşı mücadeleye!

Tek adam rejimi doğayı katletme projelerine devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın maden yönetmeliğine eklediği madde ile zeytinlikleri madencilik faaliyetine açmasına izin vermeyeceğiz. Zeytinliklerde madencilik faaliyeti yürütülmesine ilişkin bu yönetmelik derhal yürürlükten kaldırılmalıdır.


Zeytinlik alanlarının yağmalanmasının önünü açacak bu adım enerji krizinin önünü almak için yapılması gereken kamulaştırmanın gerçekleştirilmemesinin sonucudur.

Enerjide kamucu bir strateji benimsenemediğinden, kömüre ve fosile dayalı büyüme stratejine devam kararı alınmıştır. İklim Şurası’nda da fosil yakıtlara dayalı kararlar, tarımsal alanlarda yaşanacak büyük tahribatın habercisi olmuştur. Bu nedenle de zeytinlik alanların korunması, Türkiye’nin fosil yakıta dayalı enerji stratejisinden vazgeçişle yakından ilgilidir.


Bu iktidar tüm kavramların içini boşalttı. Kamu yararı bu iktidar için şirket yararı anlamına gelmektedir. Zeytinlikleri yok edecek maden işletmelerinde kamu yararının kırıntısı dahi yoktur!

Aksine, ekosistemde büyük tahribatlara sebep olup havamızı, suyumuzu, gıdamızı zehirleyen; geleceğimizi tehdit eden faaliyetlere izin verilmesi kamu yararı ilkesinin rafa kaldırılması anlamına gelmektedir. Şirketlerden başka kimseye faydası olmayacak böylesi kararların, zeytinle geçimini sağlayanlar yok sayılarak alınacağı ve kırdan geçinenlerin yaşamları üzerindeki tasarruf hakkını gasp etmeye yarayacağı açıktır.

Zeytinliklerin, tarım alanlarının talanına ve işlev dışı kullanımına izin veren, verimli toprakları maden, enerji ve turizm yatırımlarına açan her türlü yönetmelik iptal edilmelidir. Tarım arazilerine planlanan maden, enerji, turizm gibi amaç dışı kullanıma yönelik her türlü yatırım derhal sonlandırılmalıdır. Zeytinliklerimizi, doğayı, yaşamı korumanın tek yolu doğa-yaşam katili bu iktidarı birleşik mücadelemizle alaşağı etmekten geçiyor.

 

 

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023