Yıkalım bu köhnemiş saltanatı! Yeni Bir Ülke Kurmak İçin Birleşelim

Haber

 

 

6 Şubat’a yaşadığımız deprem on binlerce insanımızın ölümü ve memleketin dört bir yanına yayılmış büyük bir acıyla bir felakete dönüştü. 

Sorumlusu AKP-MHP iktidarıdır!

Özelleştirme ve kamusal hizmetlerin ticarileşmesiyle kurdukları rant düzeni ülkeyi bir mezarlığa çevirdi. Deprem sonrasında hayat kurtaracak AFAD’ları günlerce ortalıkta görünmedi. Kızılay can pazarında çadır satmakla meşgul oldu. Diyanet’i evlatlıkla evlenilebilir fetvaları verip tarikatları çocukların peşine düştü.

Tek adam rejimi taşıyıcı tüm kolonlarıyla birlikte çöktü!

Toplumun her kesimi ise birleşerek bu yıkıntının içinde büyük bir dayanışma örgütlemeyi başardı. İktidarın etnik ve mezhepsel ayrımlarla birbirine düşman etmeye çalıştığı insanların büyük dayanışma seferberliğine Yunanistan’dan İsrail’e, Ermenistan’dan Irak’a kadar her ülkeden insanlar yürekten katıldı.

Büyük insanlık ve dayanışma kazandı!

İktidardakiler ise büyük bir korku içinde OHAL kararnamelerine dayanan inşaat şovu ile bolca küfür eşliğinde sergilenen öfke nöbetleri ve salladıkları sopalarıyla seçimlere yeni bir baskı dalgası içinde gitmenin yollarını arıyor. Ama onlar da bilmeli ki ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar, kaybedecekler!

Bu kötülükler imparatorluğunu tarihe gömme zamanı gelmiştir. Bu artık tüm toplum için bir hayat memat meselesi, yaşamla ölüm kadar net bir tercihtir.

Bunu başarmak için tüm muhalefet güçleriyle omuz omuza vererek var gücümüzle mücadele edeceğiz. Muhalefetin her bileşeni de bu sorumlulukla hareket etmeli, Cumhurbaşkanı adayını belirlerken bu büyük toplumsal dayanışma ruhuna uygun bir sorumlulukla davranmalıdır. 

Yeni Bir Ülke Kurmak İçin
Sosyalistlere Çağrımızdır

Türkiye’nin bu yıkım ve krizlerden çıkış yolu sağ siyasetlerde ve kapitalist neoliberal sermaye düzeninde olamaz. Siyasal İslamcı rejimle gerçek bir hesaplaşma ancak sosyalist solun örgütleyicisi olacağı toplumsal mücadelelerin sonucu olacaktır.

Deprem sonrasında ortaya koyulan dayanışma ve mücadele iradesi de bunu güçlü bir biçimde ortaya koydu. Dayanışmada ve mücadelede birleştiğimiz sosyalist solun tüm bileşenleri olarak şimdi bu iradeyi, seçimlerde yeni bir ülkenin kurucusu olacak bir alternatife dönüştürelim.

SOL Parti olarak, Sosyalist Güç Birliği ile birlikte tüm sosyalist parti ve hareketleri parlamento seçimlerinde sosyalist bir blok oluşturmaya çağırıyoruz. Seçimlere katılma hakkı olan tüm partilerin kendi adı ve amblemiyle yer alacağı, katılma hakkı olmayan partilerin de kendi belirleyecekleri biçimde parçası olacakları sosyalist bir bloku hep birlikte oluşturalım.

Laiklik, kamuculuk, emperyalist politikalara karşıtlık, barış ve demokrasi temelinde Türkiye’nin devrimci demokratik dönüşümü için omuz omuza verelim. Bu seçimde yarının kurucusu olacak bir iz bırakmak için BİRLEŞELİM!

SOL Parti
Parti Meclisi

26 Şubat 2023

İnsanca Yaşam İnsanca Barınma

Kira fiyatlarındaki yükseliş durdurulmalıdır

07.07.2023

Tarımın Geleceği Şirketlere Teslim Edilemez

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağına dair

03.07.2023

Mücadele Bizde

30.05.2023

Mücadeleye Devam

28.05.2023