GÖSTERİŞLİ YAPAY BAŞARI HİKAYELERİ İLE HALKI YANILTMAYA, KANDIRMAYA UĞRAŞMAYIN

Madem ülkenin doğalgaz üretiminin artması bekleniyor Doğalgaz fiyatlarını yarıya indirin!

Haber

GÖSTERİŞLİ YAPAY BAŞARI HİKAYELERİ İLE HALKI YANILTMAYA, KANDIRMAYA UĞRAŞMAYIN

Günlerdir açıklanması beklenen, sade yurttaşın tüm sıkıntılarını unutup bir ‘müjde’ ile avunması istenen haber Cumhurbaşkanı’nın ağzından paylaşıldı. Karadeniz’de 320 milyar m3 doğalgaz bulunduğu açıklandı.

Bu miktar kayda değer bir rezerve denk gelmesine karşın beklenen 800 milyar m3 hedefinin gerisinde kaldığı için bir ölçüde hayal kırıklığı yarattı. Kaldı ki konun uzmanları tek bir kuyuyla rezerv tahmini dolayısıyla dolar girişinden bir gelir projeksiyonu yapmanın gerçekçi olmadığına dikkat çekiyorlar.

Arama faaliyetlerinin artık klişeleşen tamamen ‘yerli ve milli’ unsurlarla yapıldığı söylenen dursun, sondajın Norveç’ten alınan ve ismi sonradan Fatih konan gemiyle gerçekleştirildiğini biliyoruz.  Karadeniz’den gaz bulunmasında kuşkusuz bir kamu kuruluşu olan TPAO’nun uzun yılların emeğiyle yarattığı birikimin payı da büyüktür.

Ancak, bugünden yarına bu sahadan gaz çıkarılması mümkün değildir.

Resme daha dikkatle bakıldığında gazın bulunduğu sahanın jeolojik ve jeofizik dokusunun ve yapısının net biçimde belirlenmesi, güvenilir rezerv hesapları yapılması, üretim öncesi gerekli  çalışmaların yapılması, tesbit ve üretim kuyularının açılması, üretim platformunun kurulması, Türkiye'de gazın  taşınacağı yerde yüzey tesislerinin inşa edilmesi  ve sahada üretilecek gazı karaya taşıyacak  uzun   boru hatlarının yapımı, bunların hepsi ,uzun zaman alacak yüksek bedelli yatırımlardır.

BULUNAN  GAZ TÜRKİYE'NİN ENERJİ  SORUNU ÇÖZER Mİ ?

Bugünden sahada yılda ne kadar üretim yapılacağını söylemek mümkün değildir.

Ülkemizin son yıllarda yıılık gaz tüketimi 45-50 milyar m3 arasındadır. Sahada yapılacak üretim bu ihtiyacın ancak belirli bir bölümün karşılayacaktır. Türkiye'ye gaz ithalatına sürdürmeye ve milyarlarca dolar ödemeye devam edecektir.

İktidar, 2002-2018 döneminde enerji arzı içinde yerli kaynakların payını arttırmak bir yana  %31,3'den %27,6' düşürmüştür. Enerjide %72,4 oranında dışa bağımlı olan ülkemiz her yıl enerji ham maddeleri ithalatına 40 milyar dolardan fazla para ödemektedir.

Son iki yılda TÜİK rakamlarıyla enflasyon %35 artarken, yurttaşların tükettiği elektrik fiyatı %58, doğal gazın fiyatı %60 artmıştır.

Madem ülkenin doğalgaz üretiminin bu kadar artması bekleniyor yurttaşa ‘doğalgaz fiyatlarını yarıya indirdik’ müjdesi verilmelidir!

İşsiz ve düşük gelirli yurttaşların ve kapanan küçük işletmelerin elektrik, su, doğal gaz, internet ve telefon hizmet bedelleri açık ve şeffaf bir şekilde karşılanmalıdır.

Ticari olmayan tüketiciler için temel bir ihtiyaç olan elektrik ve doğal gazın fiyatları üzerindeki KDV yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmeli, ÖTV kaldırılmalıdır.

Enerji, eğitim, sağlık gibi temel bir kamu hizmetidir ve kamu eliyle verilmelidir. Elektrik üretiminde kamunun ağırlığı sağlanmalı, özelleştirilen elektrik ve doğal gaz iletim ve dağıtım hizmetleri kamulaştırılmalıdır. TPAO ve BOTAŞ birleşmelidir.

ŞİMDİ, UZUN YILLARDIR İZLENEN VE ARTIK TIKANDIĞI, BAŞARISIZ OLDUĞU AYAN BEYAN ORTADA OLAN YANLIŞ ÖZELLEŞTİRME PİYASALAŞTIRMA ESASLI POLİTİKALARINA SON DEMENİN, ENERJİ, SAĞLIK, EĞİTİM VB KAMU HİZMETLERİNİN, KAMU KURULUŞLARI ELİYLE, KAMUSAL PLANLAMA ANLAYIŞI İLE VERİLMESİNE DAYALI PROGRAMLARI, POLİTİKALARI, KURUMSALLAŞMAYI VE İŞLEYİŞİ TASARLAMANIN VE UYGULAMANIN ZAMANIDIR.

KİRLENMEDEN, KİRLETMEDEN, BARIŞ İÇİNDE, EŞİT, ÖZGÜR, ADİL, AYDINLIK BİR DÜNYA VE BAĞIMSIZ, VE DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023