UZLAŞMAK MÜMKÜN MÜ?

Hayatla ölümü uzlaştırmak mümkün mü?

Haber

Hayatla ölümü, özgürlük talebiyle baskı ve zorbalığı, insanca yaşam özlemiyle daha fazla sömürme hırsını uzlaştırmak mümkün mü?

UZLAŞMAK MÜMKÜN MÜ?

Hakkâri Belediyesi'ne kayyum atanarak Kürt halkının demokratik iradesi bir kez daha gasp edildi.

Mafya bağlantılarının yargı ve emniyet üzerinden ortaya döküldüğü, MHP'nin merkezine kadar uzanan cinayetin saklanamadığı ve her tür kirli ve karanlık ilişkiler üzerine kurulu bu tek adam rejimi, çöken iktidarını ayakta tutmak için her yola başvuruyor.

 

Zorbalık ve baskı sürerken, eğitim bağnaz ve gerici tarikat zihniyetine teslim edilirken, sermayenin sömürü politikaları altında emekçi halk inim inim inlerken, siyasette normalleşme ve yumuşama söylemlerinin devam etmesi ise başka bir garabet.

 

Uzun zamandır tek adam rejimini ağzına dahi almayan CHP ise, başına M. Şimşek'in atandığı IMF programına övgüler dizerek, anayasa kapısını açık tutarak yumuşama adı altında Erdoğan'la müzakere yürütüyor.

 

Ülkenin içine sürüklendiği bu karanlıktan rejimle uzlaşarak çıkılamayacağı açıktır.

Bugün ülkemizin ABD emperyalizminin ve neoliberal sömürü politikalarının yönelimleri doğrultusunda sürdürülen tek adam rejimi eliyle sürüklendiği bu gidişata yarınlarımızı teslim etmeyecek bir devrimci muhalefet gücünü yaratmak için birleşmeye çağırıyoruz.

Öğrencisiyle işçisiyle, köylüsü emeklisiyle, kadını genciyle, Kürdü Türküyle, Alevisi Sünnisiyle tüm ezilenler olarak haklarımız için, laikliği ve bağımsızlığı kazanmak için, barış ve demokrasi için birleşelim.

SOL Parti
Merkez Yürütme Kurulu

Suçlu Göçmenler Değil Emperyalizm ve AKP'dir

DEMOKRATİK VE İNSANİ ÇÖZÜM MÜMKÜN

02.07.2024

1 Mayıs 2024

Ölümüne Koşan İktidar

02.05.2024

1 Mayıs 2024

İktidarın Ölüm Koşusu

02.05.2024

YOKSULLUK KADERİMİZ DEĞİL HAKLARIMIZ İÇİN BİRLEŞİYORUZ

1 Mayıs'ta Taksim'de ve her yerde SOL'dayız.

24.04.2024