Emperyalist Müdahaleye ve Savaşa Hayır

Barış İçin Mücadeleye

Haber

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesini ve işgalini. Nedeni ne olursa olsun bir ülkenin egemen haklarını ihlal etmek kabul edilemez.

On binlerce sivil ve korumasız insanı ölüm ve göç riskiyle yüz yüze bırakan, bölge halklarını birbirine düşman eden milliyetçi boğazlaşmayı körükleyen bu savaşı REDDEDİYORUZ.

Rusya, bu savaşa son vermelidir.

EMPERYALİSTLER
BÖLGEDEN ÇEKİLMELİDİR

Bu savaşın taşları ABD ve NATO’nun yayılmacı politikalarıyla döşendi. Emperyalizm, bugün de kendi çıkarları için bir ülkeyi gözden çıkarmış, yüz binlerce insanı büyük bir yıkımın içine sürüklemiştir. Yeryüzünün en büyük suç örgütü olan NATO elini Ukrayna’dan çekmelidir.

ABD’nin “çevreleme” politikası doğrultusunda NATO’nun doğuya doğru genişleme politikası bir savaş zemini oluşturuyor. Emperyalizm yaşadığı bunalımını tıpkı Suriye’de olduğu üzere yeni savaş cepheleri açarak aşmaya çalışıyor. Emperyalist müdahaleciliği REDDEDİYORUZ.

Barış için emperyalizme ve NATO saldırganlığına karşı duracağız.

AKP İKTİDARINI UYARIYORUZ
SAVAŞA ORTAK OLMAYIN

AKP iktidarı ülkemizi Suriye’de sonu belirsiz bir savaşın içine sürükledi. Bugün de kendi iktidarına emperyalist desteği alabilmek için ABD ve NATO’nun dümen suyuna girme hevesi her fırsatta ortaya konuluyor.

Uyarıyoruz! Karadeniz’i bir NATO ve ABD denizi haline getirecek; ülkemizi yeni bir krizin içine sürükleyecek her tür adımın karşısında duracağız. Türkiye’nin Amerikan çıkarlarının parçası olmasına izin vermeyeceğiz.

AMERİKANCILIK YARIŞIYLA
BARIŞ SAVUNULAMAZ

 NATO’yu “demokrasinin güvencesi” olarak gören muhalefete de sesleniyoruz, Amerikancılık, NATO’culuk yarışı bu yeni açılan soğuk savaş cephesinde Türkiye’yi bilinmez bir karanlığa mahkûm eder.

ÜLKEDE, BÖLGEDE
BARIŞ İÇİN MÜCADELEYE

Türkiye bu yeni açılan ve uzun süre devam edecek savaş politikaları karşısında ülkede ve bölgede barışı merkeze alan bir dış politika izlemek zorundadır.

SOL Parti ülkede ve bölgede barış için kararlılıkla yürütecek bunun için ABD ve NATO’nun ülkemiz üzerindeki her tür etkesi, egemenliği, askeri ve siyasi varlığının ortadan kaldırılması için var gücüyle mücadele edecektir.

 

 

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023