Tütün Üreticisi Borç Batağında

Haber

Tütün ekiminin sınırlandırılmasıyla başlayan üreticiyi vazgeçirme çabası, 2002’de çıkarılan Tütün Yasası ile daha saldırgan bir hal almıştır. Bu sürecin sonunda TEKEL özelleştirilerek tütün sektörü çok uluslu şirketlerin hakimiyetine, tütün üreticisi de bu şirketlerin insafına terkedilmiştir.

Tütün üreticisinin piyasanın insafına bırakıldığı bu dönemde binlerce tütün üreticisi üretimi bırakmış, binlercesi de emek gücünü kiralamak zorunda kalmışlardır. Tütün üreticisi sayısı her yıl azalmış, 2002 yılında yaklaşık 406 bin üretici varken 2021 yılında 50 bin civarında üretici kalmıştır. 

Bugün 1 kg tütün üretiminin maliyeti 60 TL iken ton başına ortalama 40 bin TL avans verilmesi, üreticinin avans parasına üretip borçlanmak zorunda kalması anlamına gelmektedir. Bu üreticinin geleceğinden umudunu kesmesine sebep olmaktadır. 

Tütün Türkiye’nin en önemli ihracat ve tüketim maddelerinden biri olmasına rağmen tütün üreticisi yoksulluk içerisinde ve varlığını sürdürme mücadelesindedir.

SOL Parti diyor ki,
1-Yabancı ve yerli tütün alım şirketleri üreticiden elini çekmelidir.
2- Sözleşmeli üretim sonlandırılmalıdır. Özelleştirilen TEKEL, kamucu işlevlerle donatılarak yeniden kurulmalıdır.  
3- Üreticiye tütün alım garantisi sağlanmalıdır.
4-Üretici sendikalarda örgütlenmelidir, sendika ile kamu temsilcileri arasında tüm girdiler, emek ve asgari refah payı dikkate alınarak fiyat belirlenmelidir.
5-Tütünün kalitesine göre 14 ila 55 lira arasında açıklanan fiyatlar derhal taban fiyatın 75 lira olduğu seviyeye çekilmelidir.

Örgütlü üretici, örgütlü toplum her zaman kazanır. Katılın birlikte değiştirelim. Üretenlerin yönettiği Türkiye’yi birlikte kuralım. 

İktidar yarattığı felaketten rant devşiriyor

SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu deprem sonrası yıkım ve yeni rant haritası raporu yayınladı

28.03.2023

Ya Taliban rejiminden yanasındır ya da karşısında

Siyasal İslamcı faşist cephe, ülke tarihinin en karanlık ve gerici ittifakını oluşturdu

28.03.2023

SOL Parti seçimlere Sosyalist Güç Birliği ittifakı ile Katılıyor

SOL Parti seçimlere tüm illerde kendi adı ve amblemiyle katı

24.03.2023

Erdoğan Aday Olamaz

YSK’ya İtiraz Ettik Anayasa Açık

21.03.2023

Afeti Yine Felakete Çevirdiniz

Sermaye ve rant odaklı politikalar yeni felaketlere yol açmaya devam ediyor!

15.03.2023