Tütün en az 100 lira olmalı!

Tütün üreticileri yoksulluğa mahkum edilemez! TEKEL yeniden!

Haber

Tütün en az 100 lira olmalı!

Tütün üreticileri, şirketlerin fiyat dayatmasına karşı çıkıyor! Binlerce lira kar elde eden şirketler üreticilere maliyeti bile karşılamayan alım fiyatı dayatıyor.

 

Devlet desteğinden yoksun bırakılan tütün üreticileri 2002’den beri iktidarın şirketleri destekleyen, özelleştirmeci politikaları altında eziliyor, köleleştiriliyor, üretimden koparılıyor.

 

Maliyetin altına fiyat dayatmasıyla, kaşesiz sözleşmelerle üreticinin insanca yaşam ve üretim hakkını gasp eden şirketlerin sözleşmeli üretim modeli terk edilmelidir!

 

Tütün üreticileri yoksulluğa mahkum edilemez! TEKEL yeniden!

Geçtiğimiz Mayıs ayında tütünde ton başına ortalama 40 bin TL avans verilmesine itiraz etmiş, bunun üreticinin avans parasına üretip borçlanmak zorunda kalacağı anlamını taşıdığını söylemiştik.

 

Enflasyonun daha da beter olduğu bugün tekrar ediyoruz: Üreticinin geleceğinden umudunu kesmesine sebep olan bu tutum terk edilmelidir.

Mevcut sözleşmelerde tütünün fiyatı kilogram başına en az 100 lira olarak uygulanmalıdır. Üreticinin toplu sözleşme hakkı olmalı; üreticilerin masaya tek tek değil örgütlü olarak oturacakları bir yasal düzenleme yapılmalıdır. Devlet sözleşmelerde garantör rolü oynamalıdır. Tütünün üretimini, denetimini, işlenmesini, pazarlamasını sağlayacak TEKEL gibi bir kurum yeniden oluşturulmalıdır.

              Tarım Çalışma Grubu

Mücadeleye Devam

28.05.2023

İNANIN BU KÖTÜLÜK İKTİDARI GİDİYOR

İlk Turda Bitirelim

08.05.2023

600 Devrimci Adayımızla

81 İlde Pusulada SOL VAR

10.04.2023

Antakya’da Kentsel Kültürel Miras’a El Konulması

Yaşama ve Bellek Haklarının Gaspıdır!

06.04.2023