Trendyol İşçisiyle Dayanışmaya

Sipariş Yok Direniş Var

Haber

?Sipariş Yok Direniş Var

Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketi Trendyol büyüme rekorları kırıyor, işçilere ise %11'lik sefalet zammını dayatıyor!


SOL Parti yurdun dört bir yanında iş bırakarak eyleme geçen, ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı mücadele eden  Trendyol işçileriyle dayanışmaya çağırıyor. 

 

 

 

 

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023