Tokat Havalimanı Tokat'ın Derdine Derman Değil

Bu Yükü Taşımak Zorunda Değiliz

Haber

Tokat Havalimanı Tokat'ın Derdine Derman Değil

Bu Yükü Taşımak Zorunda Değiliz

 

Hepimizin bildiği gibi 25.03.2022  Cuma günü AKP’li Cumhurbaşkanı Tokat Hava Alanı açılışı için Tokat’a geldi. İlk açılışı 1995 te gerçekleştirilen havaalanının 2022 ye kadar dört kez açılmış dört kez de çeşitli sebeplerle uçuşa kapatılmıştır. Her açılış kapanışında milyonlar harcanmıştır. ( Basından edindiğimiz bilgilere göre ) En son havaalanının maliyeti 550 milyon tl açıklanmış olup yılda 2 milyon yolcu garantisi verilmiştir.

Hizmete karşı değiliz elbette kentimiz her türlü hizmeti hak ediyor ancak

Her şey normalmiş gibi görünse de ortada büyük bir plansızlık olduğu açıktır.

            Diğer yandan yüzlerce işçiye ekmek kapısı olan Tokat Sigara Fabrikası kapatılmıştır. Sebze ve meyve işletmesi kapanmış olup çalışanlar çalışamaz hale gelmiş işsizlik, açlık ve yoksulluk  oranı artmıştır.

20 Yıl önce köylerde tarım yapılır, tarlalar ekilir biçilirdi. Elde edilen tahıl vb. tarım ürünleri bölgedeki un fabrikalarında öğütülüp Tokat’a yettiği gibi diğer illeri de beslerdi. Şu an köylerde bu durumdan söz etmek mümkün değildir.   

        Köylerimiz de köylümüz kendi ihtiyaçlarına yetecek et,  süt, yağ gibi temel ihtiyaçlarını karşılacak üretim yapar fazlasını satarak gelir elde ederdi.

            Şimdilerde köylere hizmet gitmediğinden, üretim maliyetlerinin yüksekliği elde edilen ürünü pazarlayamadığı gibi nedenlerden köylerini terk etmek zorunda kalmıştır. Ekim,  dikim ve üretim durma noktasına gelip geçimini sağlamakta zorlanan köylülerimiz diğer illere göç etmek ve büyük kentlerde zor koşullarda çalışmaya zorlanmıştır.

 AKP iktidarının Şeker Fabrikaların özelleştirme politikası gereği satılan fabrikalardan biri de Tokat ve ilçelerini besleyen Turhal Şeker Fabrikasıdır.

Kapasitesi düşürülerek adeta çiftçi ye şeker pancarı  ekimi imkansız hale getirildi. Ekimi, dikimi , çapası, sulaması, sökümü ve işlenmesi sürecinde yüzlerce insanın ekmek kapısı kapatıldı.  İşsizliğe etkileri de elbette ki büyük oldu.

20 yıl önce bölgede şeker pancarının küspesinden yararlanılarak yüzlerce insan besicilik yapardı. Hayvancılıkta üretim bölgede yüzde 10’un altına düşmüş durumda. İnsanlar üretim ve yem girdilerinin yüksekliğinden üretimden vaz geçmek zorunda kaldı.

Bunca yatırım alanı varken üretimin artırılarak yaşamın daha da kolaylaştırılması gerekirken işsizlik artmış, insanların alım gücü düşmüş; üretim yapılamaz hale gelmiştir.

Şimdi siz 2 milyon yolcu garantili havaalanı açtınız. Tokat nüfusu 600 bin. Bu hesaba göre Tokat’ta yaşayan her insan havaalanıyla üç kez seyahat etse verilen  2 milyon yolcu garantisi doldurulamaz.

550  Milyon Türk lirasına malolan bu havaalanı Tokat’ta ne  işsizliğe çare, ne köylülere derman , ne de esnafa fayda sağlamayacaktır.  

Büyük maliyetlere malolan havaalanı Tokatlımızın sırtına yüklenmiş büyük bir yüktür. Bu yükü Tokat halkı taşımak zorunda değildir.

SOL PARTİ TOKAT İL ÖRGÜTÜ

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023