Beceriksiz Damatın İstifası Olumludur

Ama Sorunun Asıl Kaynağı Ucube Tek Adam Rejimidir

Haber

Beceriksiz Damat’ın İstifası Olumludur
Ancak Ekonomik Çöküşün Asıl Nedeni
BAŞKANLIK SİSTEMİ DENİLEN UCUBE TEK ADAM REJİMİDİR
TOPTAN DEĞİŞTİRELİM


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası toplumda büyük bir memnuniyetle karşılandı. Çünkü kendisi göreve geldiğinden beri TL’deki değer kaybının önü alınamamış, merkez bankası rezervleri eritilmiş, ülke derin bir dış borç krizinin eşiğine getirilmişti.

Memleketimizde işsizlik almış başını gidiyor, yoksulluk yaygınlaşıyor, artan enflasyonla halkımızın satın alma gücü günden güne zayıflıyor. Bu nedenle başarısızlığı ortada olan Berat Albayrak’ın istifası tüm toplum için, özellikle emekçiler açısından elbette olumludur. Ancak ne Merkez Bankası başkanları sürekli değiştirilerek ne de bir bakanın istifasıyla ekonomi yoluna girmez.

Asıl sorun Türkiye’nin ekonomik birikimine, ekonominin gelişmişlik düzeyine uymayan, tüm yetkileri tek bir kişinin elinde toplayan Başkanlık sistemidir. Tüm bürokrasiyi cemaatlerin, tarikatların rekabet kavgasına kurban eden mezhepçi zihniyettir. Bu sistem değişmeden; katılımcı, kuvvetler ayrılığına dayalı, demokratik bir sistem yerleşmeden, medya özgürlüğü, örgütlenme hakkı, liyakate dayalı bir kamu yönetimi sağlanmadan, toplumdaki gelir ve servet adaletsizlikleri giderilmeden tek bir bakanın istifasıyla ülke düze çıkmaz.

Kamucu, bağımsızlıkçı, kalkınmacı, emekten yana bir düzen kurulmadan bu sömürü sistemi sona ermez.

1 Mayıs 2024

Ölümüne Koşan İktidar

02.05.2024

1 Mayıs 2024

İktidarın Ölüm Koşusu

02.05.2024

YOKSULLUK KADERİMİZ DEĞİL HAKLARIMIZ İÇİN BİRLEŞİYORUZ

1 Mayıs'ta Taksim'de ve her yerde SOL'dayız.

24.04.2024

Kızılay Protestosu Nedeniyle 77 Üyemiz Yargılanıyor

BU DAVA ÇADIR SATANLARLA DAYANIŞMAYA KOŞANLAR ARASINDAKİ BİR HESAPLAŞMA DAVASIDIR

16.04.2024

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024