Planlama Değil MutlakSömürü!

Tarımsal üretim planlaması adı altında sömürü teklifine itiraz ediyoruz!

Haber

Tarımsal üretim planlaması adı altında sömürü teklifine itiraz ediyoruz!

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşülmeye devam edilen “Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 11 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddeler arasında tarımsal üretimi izne tabi tutan ve bu doğrultuda cezai yaptırımlar öneren, sözleşmeli üretimi mecburi hale getiren tamamiyle sermaye dostu bir dizi adım tarif edilmektedir.

Ağustos ayından beri zaman zaman “tarım eylem planı” biçimde servis edilen haberlede de ifade edilen bu maddeler çiftçiler için mutlak sömürü anlamı taşımaktadır. 

Teklifin kabul edilen maddelerinin hayata geçirilmesi halinde tarımdaki yapısal sorunlar derinleştirecektir. Köylüler ve küçük çiftçiler hızla topraklarından koparılacaktır. Böylece girdilere bağımlı hale getirilmiş çiftçilerin bağımsız hareket etme özgürlükleri de ellerinden alınmış olacaktır.

Üretim ve yaşam hakkımızı gasp eden bu maddeler derhal geri çekilmelidir!

SOL Parti Tarım Çalışma Grubu

İktidar yarattığı felaketten rant devşiriyor

SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu deprem sonrası yıkım ve yeni rant haritası raporu yayınladı

28.03.2023

Ya Taliban rejiminden yanasındır ya da karşısında

Siyasal İslamcı faşist cephe, ülke tarihinin en karanlık ve gerici ittifakını oluşturdu

28.03.2023

SOL Parti seçimlere Sosyalist Güç Birliği ittifakı ile Katılıyor

SOL Parti seçimlere tüm illerde kendi adı ve amblemiyle katı

24.03.2023

Erdoğan Aday Olamaz

YSK’ya İtiraz Ettik Anayasa Açık

21.03.2023

Afeti Yine Felakete Çevirdiniz

Sermaye ve rant odaklı politikalar yeni felaketlere yol açmaya devam ediyor!

15.03.2023