Planlama Değil MutlakSömürü!

Tarımsal üretim planlaması adı altında sömürü teklifine itiraz ediyoruz!

Haber

Tarımsal üretim planlaması adı altında sömürü teklifine itiraz ediyoruz!

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşülmeye devam edilen “Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 11 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddeler arasında tarımsal üretimi izne tabi tutan ve bu doğrultuda cezai yaptırımlar öneren, sözleşmeli üretimi mecburi hale getiren tamamiyle sermaye dostu bir dizi adım tarif edilmektedir.

Ağustos ayından beri zaman zaman “tarım eylem planı” biçimde servis edilen haberlede de ifade edilen bu maddeler çiftçiler için mutlak sömürü anlamı taşımaktadır. 

Teklifin kabul edilen maddelerinin hayata geçirilmesi halinde tarımdaki yapısal sorunlar derinleştirecektir. Köylüler ve küçük çiftçiler hızla topraklarından koparılacaktır. Böylece girdilere bağımlı hale getirilmiş çiftçilerin bağımsız hareket etme özgürlükleri de ellerinden alınmış olacaktır.

Üretim ve yaşam hakkımızı gasp eden bu maddeler derhal geri çekilmelidir!

SOL Parti Tarım Çalışma Grubu

İnsanca Yaşam İnsanca Barınma

Kira fiyatlarındaki yükseliş durdurulmalıdır

07.07.2023

Tarımın Geleceği Şirketlere Teslim Edilemez

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağına dair

03.07.2023

Mücadele Bizde

30.05.2023

Mücadeleye Devam

28.05.2023