Tarikat Yurtları KAPATILSIN


Yurt Hizmetleri Kamulaştırılmalıdır


Haber

Tarikat Yurtları KAPATILSIN!
Yurt Hizmetleri Kamulaştırılmalıdır!

Antalya’da gerici İlim ve Kültür Derneği yurdunda bir üniversite öğrencisi canice katledildi. Bu cinayetin sorumlusu kamunun birikimlerini ücretsiz eğitim ve barınmaya ayırmak yerine tarikatlara aktaran iktidardır. Yoksul emekçi halk çocukları bile isteye tarikatlara mahkum edilmektedir. Tarikat yurtları kapatılmalı ve tüm yurt hizmetleri kamulaştırılmalıdır.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023