Tarikat Yurtları KAPATILSIN


Yurt Hizmetleri Kamulaştırılmalıdır


Haber

Tarikat Yurtları KAPATILSIN!
Yurt Hizmetleri Kamulaştırılmalıdır!

Antalya’da gerici İlim ve Kültür Derneği yurdunda bir üniversite öğrencisi canice katledildi. Bu cinayetin sorumlusu kamunun birikimlerini ücretsiz eğitim ve barınmaya ayırmak yerine tarikatlara aktaran iktidardır. Yoksul emekçi halk çocukları bile isteye tarikatlara mahkum edilmektedir. Tarikat yurtları kapatılmalı ve tüm yurt hizmetleri kamulaştırılmalıdır.