Tarımın Geleceği Şirketlere Teslim Edilemez

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağına dair

Haber

Tarımın Geleceği Şirketlere Teslim Edilemez 

Üreticinin toprakta sözü olsun diyorsan SOL var

Mart ayında TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşülen ve ardından meclis oylamasına sunularak kabul edilen “Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni tarımsal üretim planlaması adı altında sömürü teklifi olarak nitelemiş, itirazımızı dile getirmiştik. 

Kabul edilen teklif ile yasalaşan tarımsal üretimin izne tabi tutulması, cezai yaptırımlar ve sözleşmeli üretim dayatması gibi adımların çiftçiler için mutlak sömürü anlamı taşıdığını ve tamamen sermaye yanlısı olduğunu ifade etmiştik. 

Bu tasarının bir uzantısı olarak geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak görüşe açılan “Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı” eleştiri ve endişelerimizin haklılığını açık şekilde ortaya koyuyor.

Hangi ürünün, ne kadar üretileceğine kimlerin hangi kıstaslar doğrultusunda karar vereceğini tarif eden yönetmelik taslağında onlarca aktörden söz edilirken çiftçi ve köylü göz ardı edilmiştir. Tarımsal üretimin tarihsel bilgi birikiminin taşıyıcısı, toprağı, tohumu, mevsimsel değişiklikleri en iyi bilen üreticiler bu taslak ile üretim izni için başvurusu/ kaydı alınan, kararlar tebliğ edilen edilgen bir pozisyona sıkıştırılmaktadır. 

Buna karşın taslakta önerilen ve gıdamızın abecesini belirleyecek olan “Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu” ise özel sektör temsilcileri, bürokratlar ve uzmanlar gibi aktörlerden oluşmaktadır. Bu, ürün desenimizin şirketlerin isteği doğrultusunda belirleneceği anlamına gelmektedir.

Taslak bu anlamda planlama adı altında üreticiyi görmezden geldiği gibi tarımsal üretimi, toprak, su, tohum ve topoğrafya verisinden itibaren tamamen kapitalizmin ve emperyalizmin bürokratik ve teknokratik alanına hapsetmektedir. 

Gıdanın üretim, yönetim ve denetimini piyasalara ve onların bürokratlarına emanet ederek üreticinin ve halkın haklarını gasp eden bu sömürü düzenini reddediyoruz.

SOL Parti olarak tüm kamuoyunu bu taslağı reddetmeye; üreticinin iradesine sahip çıkmaya; eşitlikçi ve demokratik bir gıda sistemini yaratabilmek adına anti-kapitalist ve anti-emperyalist bir perspektifle halkın gıda sistemi olan gıda egemenliği hedefi için mücadeleye çağırıyoruz.

SOL Parti Tarım Çalışma Grubu

UZLAŞMAK MÜMKÜN MÜ?

Hayatla ölümü uzlaştırmak mümkün mü?

05.06.2024

1 Mayıs 2024

Ölümüne Koşan İktidar

02.05.2024

1 Mayıs 2024

İktidarın Ölüm Koşusu

02.05.2024

YOKSULLUK KADERİMİZ DEĞİL HAKLARIMIZ İÇİN BİRLEŞİYORUZ

1 Mayıs'ta Taksim'de ve her yerde SOL'dayız.

24.04.2024