Seçim-Sandık Çevresinde Yasaklar

Haber

SEÇİM-SANDIK ÇEVRESİNDEKİ YASAKLAR

RESMİ ÜNİFORMA VE SİLAH SEÇİM ÇEVRESİ VE ALANINDA YASAKTIR

Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç, özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmî üniforma giyen ve/veya silah taşıyan kişiler, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların eklentilerine (örneğin oy kullanılan okulun bahçesine) giremezler.

SANDIK ÇEVRESİ VE ALANINDA SİYASİ PARTİLERE AİT ROZET, AMBLEM, İŞARET TAŞIMAK YASAKTIR

Sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların eklentilerinde hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz; yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. Bu yasağa uymayan kişiler kolluk güçleri tarafından uzaklaştırılır.

KAPALI OY VERME KABİNİNE TELEFONLA GİRİLMESİ YASAKTIR!

Seçmene telefonla kapalı oy verme kabinine giremeyeceği yönünde ikazda bulunulur. Telefonla kayıt yaptığı, fotoğraf çektiği tespit edilen seçmene idari para cezası uygulanır!

SEÇMEN OLMAYANLARIN OY KULLANMASI, BAŞKASININ ADINA VEYA MÜKERRER OY KULLANMA VEYA TEŞEBBÜS ETME

Seçmen olmayanların oy kullanması 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Başkasının adını kullanarak (başkası yerine) oy vermek veya oy vermeye teşebbüs etmek, mükerrer oy vermek veya teşebbüs etmek 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılır. (Madde 160) Bu durumlar hakkında tutanak düzenlenmeli ve bu tutanağın Sandık Kurulu tarafından da Tutanak Defteri’ne kaydedilmesi sağlanmalıdır.

SANDIK KURULUNUN TOPLANMASINA VEYA GÖREVLERİ YAPMASINA ENGEL OLANLAR HAKKINDA CEZA UYGULANIR!

Hileli faaliyetlerle veya herhangi bir şekil ve surette cebir veya şiddet kullanarak veya tehdit ederek, sandık kurulunun toplanmasına veya görevlerini yerine getirmesine engel olanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Böyle bir durumda derhal kolluk kuvvetleri çağrılarak olaya müdahale etmesi ve tutanak altına alması sağlanmalıdır. Bu durum sandık kurulu tarafından da tutanak defterine kaydedilmelidir.

SANDIK KURULUNUN KARARLARINA UYMAYANLAR HAKKINDA CEZA UYGULANIR!

Sandık kurullarının aldığı karar ve tedbirlerin uygulanmasını zorlaştıran veya karar ve tedbirlerin sonuçsuz kalmasına sebebiyet veren kişiler, 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ KABUL ETMEME

Uygulama ve usulsüzlüklere ilişkin yapılan şikayet ve itirazlar reddedilse de  tutanak defterine kaydedilir. Şikayet ve itirazı tutanak defterine işlemeyi reddeden başkan ya da sandık kurulu üyeleri 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Madde 165)

SANDIK KURULUNCA DÜZENLENEN SEÇİM BELGELERİNİ BOZMA

Kurulların düzenlediği oy verme ve seçim sonuçlarını gösteren tutanakların aslını yırtma, bozma, asıldığı noktalardan kaldırma 6 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılır. (Madde 168)

SEÇMENE MENFAAT SAĞLAMA/TEŞEBBÜS ETME, MENFAATİ KABUL ETME

Kendisine veya başkasına oy veya tercih işareti verilmesi veya verilmemesi için bir veya birkaç seçmene menfaat, sair kıymetler teklif ve vadeden veya veren veya resmi veya özel hizmet ve menfaatler vaat eder veya sağlarsa, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

Verilen, vaat veya sağlanan menfaatler seçmenin seyahat, yemek, içki ve nakil masrafları veya hizmetlerinin karşılığı gösterilse dahi ceza verilir. Para, menfaat, vaat veya hizmetleri kabul eden seçmen de aynı ceza ile cezalandırılır.

Suçlu Göçmenler Değil Emperyalizm ve AKP'dir

DEMOKRATİK VE İNSANİ ÇÖZÜM MÜMKÜN

02.07.2024

UZLAŞMAK MÜMKÜN MÜ?

Hayatla ölümü uzlaştırmak mümkün mü?

05.06.2024

1 Mayıs 2024

Ölümüne Koşan İktidar

02.05.2024

1 Mayıs 2024

İktidarın Ölüm Koşusu

02.05.2024