EN KRİTİK SEÇİM ÖNCESİ MUHALEFET VE SOSYALİSTLERE ÇAĞRI

Parti Meclisi Sonuç Bildirisi

Haber

En Kritik Seçim Öncesi

Muhalefete Çağrı

 

Parti Meclisi Sonuç Bildirisi

 

Toplumsal desteklerini kaybetmiş ve hızlı bir çöküş içerisindeki AKP-MHP bloku hileli bir seçimin taşlarını döşeyerek ve muhalefet cephesinde gedikler açarak bir kez daha “atı çalıp Üsküdar’ı geçme” planları yapıyor.

 

Seçim yasası değişikliklerinden, seçim kurullarında kıdemli hâkimin görev almasına son verilmesine kadar hileli seçimin son adımı da Erdoğan’ın anayasayı yok sayıp CB adaylığını ilan etmesi oldu.

 

Bunlar karşısında 6’lı masa başta gelmek üzere düzen içi muhalefet güçlerinin günün gerektirdiği birleşik bir mücadele anlayışı ve cesaretinden uzak politikalar uyguladıkları açıktır.

 

AKP ile anayasa yapma çalışmasına ilkesel bir karşı çıkış gösterememelerinden, Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz dahi edilmemesine uzanan basiretsizlik de bu yargıyı doğruluyor.

 

Herkesin malumu olan, 2010 anayasa değişikliği referandumundan, 7 Haziran-1 Kasım 2015 seçim süreçlerine, mühürsüz zarflardan son İstanbul seçimlerinde sandığın devrilmesine kadar 20 yıldır yaşanan usulsüzlükler ortadayken muhalefetin izlemesi gereken strateji açıktır. 

 

Sadece altılı masa bileşenlerinin eğilimlerini dikkate alan ve onun dışındaki geniş toplumsal dinamikleri hesaba katmayan bir oldubittinin ağır bir hata olacağını bir daha hatırlatıyoruz.

 

Bu kötülük iktidarına ikinci bir şans vermeden ilk turda, güçlü bir yenilgiyle göndermek, tüm muhalefet güçleri için tartışmasız bir öncelik olmak zorundadır. Bu sorumluluğun farkında olmayanlar, kişisel ve dar grupsal çıkarlarla hareket edenler yaptıklarının bu ülke için nelere mal olacağını bir kez daha düşünmelidir. 

 

Ülkemizin tüm yurtsever aydınlarını, ilerici güçlerini, demokratlarını ve tüm toplumsal muhalefet güçlerini bu sorumluluğu paylaşarak, mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

 

Bu Seçimde SOL VAR

Sosyalistler Var

 

Siyasal İslamcı rejimi yenmek sadece seçimde yenmekle sınırlandırılamaz. Yirmi yıllık tahribatı ortadan kaldıracak köklü bir dönüşümün ana akım muhalefetin sağ liberal politikalarıyla sağlanamayacağı açıktır.

 

Toplumun birikmiş ve her birinin çözümü devrim niteliğindeki dönüşümleri zorunlu kılan ağır sorunları, sosyalist SOL bir alternatifin seçim platformunda ortaya konulmasını ve seçim sonrasında da canlı tutulmasını zorunlu kılıyor. 

 

SOL Parti, olağanüstü koşullardaki olası gelişmeleri de dikkate almak kaydıyla; milletvekili seçimlerine kendi adaylarıyla girmek ve bu hattı parçası olduğu Sosyalist Güç Birliği ve tüm sosyalist hareketler ve toplumsal mücadele güçleriyle ortak bir cepheye dönüştürmek için var gücüyle çalışacaktır.

 

Toplumsal muhalefet güçlerine, sosyalist parti ve hareketlere, yurtsever emekçi halkımıza ve tüm ilericilere sesleniyoruz: Gelin tek adam rejimine son verecek bir sorumluluğu paylaşalım ve düzen karşıtı sosyalist bir alternatifi seçim platformunda da ortaya koymak için birleşelim. 

 

 

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023