Salgında Özel Hastaneler Raporu

ÖZEL HASTANELER HALKA AÇILSIN

Haber

Raporun tamamını okumak için https://solparti.org/yayin-oku/14


SAGLINDA ÖZEL HASTANELER RAPORU
FEDAKARLIK SIRASI ÖZEL HASTANE SAHİBİ SAĞLIK BAKANINDA!
MEDİPOL’DEN BAŞLAYARAK ÖZEL HASTANELER HALKA AÇILSIN


 MEDİPOL HASTANELERİNİ HALKA PARASIZ AÇ

Pandemide sağlık sistemi iktidarın yanlış politikaları nedeniyle derin krize sürüklenmektedir. Yoksul halk kesimleri teste, ilaca, tedaviye ulaşamamakta, hastanelere kabul edilmeyen insanlar evlerinde ölmekte, fedakarlığı ile sağlık sistemini ayakta tutan sağlık emekçileri yaşamını kaybetmektedir. Her gün açıklanan pandemi istatistikleri halk nezdinde güvenirliğini kaybetmiş, sahadaki gerçeklik rakamları yalanlamaktadır.  2003 yılında ‘sağlıkta dönüşüm’ sürecinin tanıtımında AKP’nin Sağlık Bakanı; kürek çeken değil, dümen tutan Bakanlığa dönüşeceğiz diyerek özelleştirmeyi savunmuştu. Ancak bugün gelinen noktada dümeni dahi tutamayan Bakanlık, gemiyi alabora etmeye götürmekte; halkı, sağlık çalışanlarını ölüme sürüklemektedir. SOL Parti olarak pandemi sürecinde kar aracına dönüştürülen sağlık sisteminin salgın yayıldıkça nasıl ağır sonuçlara yol açacağını ortaya koymak üzere özel hastaneler raporu hazırladık. Ülkemiz için felaketin habercisi olan bu tablonun değiştirilmesi, sağlık sisteminin acilen kamusal bir anlayışa dönüştürülmesiyle mümkündür.

SAĞLIKTAN MULTİMİLYONERLER YARATILDI   

2009’dan beri %13 büyümekte olan sağlık harcamalarında özel finansmanın payı  %19 artmıştır. Toplam sağlık hizmet sunucuları içinde özelin payı %25’tir.  Özel hizmet sunucuları (2018 verileri)  577 hastanede(%38) 50 bin yatakla (%22) hizmet sunmaktadır. Özel sektör toplam yoğun bakım yataklarının %42’ine sahiptir. Toplam hastane sayısında özelin payı toplamdan 2 kat daha hızla büyüyerek %37’ye yükselmiştir.  Özel hastanelerde doktor muayenesi, yatarak tedavi gören hasta sayısı ve ameliyat sayısı her yıl sektör ortalaması üzerinde artış göstererek özel hastane patronlarının karlarına kar katmaktadır. Bu alan Türkiye’nin multi milyonerlerini yaratmış, tarikatlar ve cemaatler açısından da sermaye birikimini hızla arttırmak ve siyasi güç devşirmek için sonuna kadar kullanılmıştır. Öyle ki şuanda başta olmak üzere sağlık bakanlarının bir kısmı özel hastane patronudur ve özel sağlık sektörüne kamu kaynaklarını aktaran ve böylece sağlığın özelleşmesinin önünü açan bir dizi yasal düzenleme AKP iktidarı döneminde gerçekleşmiştir.

ÖZEL HASTANE PATRONLARI PANDEMİDE KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİLER!

Pandemi ile mücadele asıl olarak kamu sağlık kurumları ile yürütülmüş olup, pandemide özel hastaneler havlu atmıştır. SGK’nın pandemi bakım paketi ile covid hastalarına bakmaya başlayan özel hastaneler, tamamen ücretsiz olması gereken covidli hastalardan ücret talep ederek pandemiyi fırsata çevirmişlerdir. Oysa 9 Nisan 2020 de yayınlanan SGK tebliğine göre covidli hastalardan PCR testi dahil, tetkik, tedavi, yatış vb de hiçbir ücret talep edilemez. Ancak özel sağlık kuruluşları,  test yapmaya getirilen kısıtlamalardan dolayı artan test talebini fahiş bedellerle karşılamakta ve bir kazanç kalemi olarak görmektedirler. Özel hastane yoğun bakım yatakları ise tıbbi gereklilik olmayan (endikasyonsuz) yatışlarla dolu gösterilerek 112 komuta sisteminden kaçılmaktadır. Böylece covid hastası yatırmayan özel hastaneler ‘temiz hastane’ propagandası ile hastane ihtiyacı olan diğer hastaları kendine çekmektedir. Kamu hastanelerinin tamamının pandemi hastanesine dönüştürülmesi ve pandemi dışı hastalara, ameliyatlara kapanması ile kronik hastalıklar, cerrahi ve girişimsel işlem gereken rahatsızlıklar için sağlık hizmeti almak zorunda kalan yurttaşlar özel hastanelere mecbur bırakılmıştır. Denetim olmadığından SGK’ dan aldığı tedavi bedeli yanında ayrıca yasal sınırın çok üzerinde hastadan ilave ücret alan özel hastaneler halkın çaresizliğinden salgın fırsatçılığı devşirmektedirler.

YURTTAŞIN SAĞLIK HARCAMASI ARTIYOR  

Bu dönem sağlık hizmet ihtiyacını gidermek için özellere mecbur bırakılan toplumun cepten sağlık harcaması kat be kat artmaktadır. Ertelenemez olan sağlık ihtiyacını gideremeyen yoksullar ise sağlıksız koşullara mahkum edilmektedir. Ağustos ayı enflasyon verilerine göre ana harcama gruplarında hane halkları harcama gruplarında yıllık değişimin en hızlı olduğu kalem %14.68 ile sağlık olmuştur. Kamu hastanelerinin tamamının pandemi hastanesi olması ve riskli gruplara yönelik sağlığa erişim için planlama yapılmamıştır. Salgında sağlık harcamasının artmasının nedenleri, yaşlı hastalar, gebeler, hematoloji-onkoloji hastaları, kalp, şeker, böbrek, KOAH vb kronik hastalığı olanlar, acil ameliyat gerekenlerin özel hastanelere yönelmesi ve özel hastanelerin hastalardan %200’ü aşan ilave ücretler almasıdır. (Yasal olarak SUT bedelinin %200’üne kadar ilave ücret alabilir.) Bu astronomik ücret talebinin nedeni denetimsizliktir.

Bu denetimsizlikle özele aktarılan para kaynağı geçtiğimiz hafta Dünya Göz Hastaneleri patronuna gazetelere başkanlık sistemini öven ilanı verdiren motivasyonu yaratmaktadır.

Oysa; halk özel hastanelere gitmeye mecbur bırakılmamalı, Şehir hastaneleri gibi devasa hastaneler salgınla mücadeleye ayrılırken, kentin içindeki kamu hastaneleri salgın dışı sağlık hizmetlerinin devamı için organize edilmelidir. Özel hastanelerde ‘bıçak parası’ olarak tanımlanan ölçüsüz ilave ücrete, para ile test yapılmasına derhal son verilmeli, SGK tarafından özele kaynak aktarımı durdurulmalı, Türkiye sağlık gücü tek elden planlanmalıdır. VİP hasta uygulaması sonlandırılmalı halka eşit, parasız sağlık hizmeti sunulmalıdır. Bu süreçte ülkemizin gerçekleriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığı halde Dünya Bankası, IMF tarafından dayatılan ve tamamen ideolojik, politik güdülerle uygulanan özelleştirmeci “Sağlık Reformu” politikalardan vazgeçilerek kamucu sağlık politikalarına dönülmelidir.

Özel hastaneler ve sağlık kuruluşları kamu denetimine alınmalı, pandemi süresince halka ücretsiz sağlık hizmeti vermelidir. Özel hastaneler kamulaştırılmalıdır.

Şimdi fedakarlık sırası, işsizlik, yoksulluk nedeniyle sağlıklı yaşam koşulları olmayan, parası olmadığı için ölümle burun buruna yaşayan bugüne kadar bedel ödemiş olan halkta değil, sermayededir. Bu fedakarlığı başta ülkenin sağlık sistemini ‘yöneten’ ve özel hastane sahibi olan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yaparak başlatmalıdır. Medipol hastanelerini pandemi günlerinde çaresiz kalan yoksul halka açmalı ve ücretsiz sağlık hizmeti sunmalıdır.

Bugün tüm ülkede tükeniyoruz, yönetemiyorsunuz diyerek siyah kurdela takan, sağlık emekçilerinin sesini duyuyoruz. Sağlık emekçilerinin talepleri ivedilikle karşılanmalı, güvenli, güvenceli insanca çalışma koşulları sağlanarak yaşatmaları için yaşamaları sağlanmalıdır.

SOL PARTİ

 

İktidar yarattığı felaketten rant devşiriyor

SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu deprem sonrası yıkım ve yeni rant haritası raporu yayınladı

28.03.2023

Ya Taliban rejiminden yanasındır ya da karşısında

Siyasal İslamcı faşist cephe, ülke tarihinin en karanlık ve gerici ittifakını oluşturdu

28.03.2023

SOL Parti seçimlere Sosyalist Güç Birliği ittifakı ile Katılıyor

SOL Parti seçimlere tüm illerde kendi adı ve amblemiyle katı

24.03.2023

Erdoğan Aday Olamaz

YSK’ya İtiraz Ettik Anayasa Açık

21.03.2023

Afeti Yine Felakete Çevirdiniz

Sermaye ve rant odaklı politikalar yeni felaketlere yol açmaya devam ediyor!

15.03.2023