SAĞLIK SİSTEMİ DE İKTİDAR GİBİ; KIRMIZI ALARMDA

G(Ö)REVİ BAŞINDA OLAN SAĞLIK EMEKÇİLERİ İLE OMUZ OMUZA

Haber

SAĞLIK SİSTEMİ DE İKTİDAR GİBİ; KIRMIZI ALARMDA! HÜKÜMET İSTİFA!

İki ay önce dövizdeki kur artışıyla başlayan ilaç krizi derinleşti. İlaçta da dışa bağımlı politikalar nedeniyle en temel ilaçlar dahi eczanelerde YOK! Hayat pahalılığı, her geçen saniye zam fırtanasıyla emekçi halkı kasıp kavururken, barınma, beslenme, ısınmaya erişemeyen, tüm hastalıklara açık hale getirilen halk, hastalandığında ise hem teşhis, hem tedaviye erişemez hale getirildi. Çünkü ‘Sağlıkta Dönüşüm’ adı altında piyasalaştırma politikaları iflasta.

HALKIN SAĞLIĞINI BOZDUNUZ! ARTIK YETER!

Hastalar ilaca erişemezken, pandemi sürecinin kötü yönetiminin sürmesi, hekimlerin, sağlık emekçilerinin emeklerinin değersizleştirilmesi sonucu kamudan altı bini aşkın hekim istifası gerçekleşti, gerçekleşiyor. Hekim sayısının azalması, covid-19 vakalarının artışı ile birlikte, hastanelerde çoğu branşta randevu alıp teşhis ve tedaviye ulaşımı imkansıza dönüştürüyor. MHRS sisteminden kamu hastanelerinde bazı branşlarda randevu alınamıyor. Döviz kurundaki artışla tıbbi malzeme de de dışa bağımlı olan Türkiye’de artık ortopedi, omurga ve kardiyovasküler cerrahi vb tıbbi malzemeleri bulunmadığı için ameliyatlar yapılamaz durumda. İlacından, tıbbi teknolojisine, hizmet sunumuna kadar piyasaya açılan sağlık sistemi kırmızı alarm veriyor! Tüm bunlar yetmezmiş gibi hekimlerin ücretlerinde iyileştirme yapma amaçlı TBMM’ye sunulan tasarı hekimlerle alay edercesine geri çekiliyor! Hekim ve sağlık emekçisi yetersizliği ve sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle sağlık hizmet ihtiyacının artmasını karşılayamayan sistem hekim ve sağlık emekçilerini makinaya dönüştürerek 5 dakikada hasta muayenesini dayatıyor! Sağlık emekçilerinin tamamına verilmesi gereken ücret düzenlemesini vermeyip, hekimler için yapılanı da geri çeken iktidarın yönetememe krizi derinleşirken bedeli hekimler, sağlık çalışanları ve yoksul halk ödüyor! Sağlık alanındaki piyasacı, performansa dayalı, ekip hizmeti anlayışını ve iş barışını bozan iktidar bir avuç sermaye kazansın diye halkı hastalandırıyor!

G(Ö)REVİ BAŞINDA OLAN SAĞLIK EMEKÇİLERİ İLE OMUZ OMUZA..

Ülkenin ve emekçi halkın tüm sağlık emekçilerinin bedensel, ruhsal, sosyal yönden tam bir iyilik haline kavuşmasının ön koşulu bu iktidardan kurtulmaktır. Tüm sağlık hizmetlerinin kamulaştırılarak, eşit-parasız sunulması, tüm sağlık çalışanlarının emeğinin hakkını aldığı, insanca çalışma koşulları ve örgütlenme özgürlüğünün sağlandığı bir ülkeyi Devrimci Demokratik Cumhuriyeti hep birlikte kuralım. 15 Aralık’ta hakları için ‘G(ö)REVDEYİZ diyen tüm sağlık emekçilerinin mücadelesine selam olsun. Selam olsun insanı yaşatmak, sağlıklı kılmak için gece-gündüz çalışan emekçilere!  

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023