Minnettarız...

Haber

14 Mart vesilesiyle halkın sağlığını korumak için mücadele veren tüm sağlık çalışanlarını sevgiyle selamlıyoruz.

Bu süreçte 385 sağlık çalışanı halkın sağlığını ve yaşamını korurken hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm sağlık emekçilerini saygıyla anıyor, bütün sağlık çalışanlarına verdikleri insanüstü emek için teşekkür ediyoruz.

SAĞLIK EMEKÇİLERİ
ÖLÜMLE YÜZ YÜZE BIRAKILDI
Tüm süreçte sağlık emekçileri pek çok sorunla boğuşmak zorunda kalmıştır. Sağlık emekçilerinden kronik hastalıkları olanlar izinli sayılmamış, izin kullanmaları ve istifa etmeleri yasaklanmış, lütuf gibi sunulan ve kamuoyunda çok yüksekmiş gibi algı yaratılan ek ödemeleri ödenmemiştir. Covid 19 meslek hastalığı sayılmamış, hastalığı çalışırken kaptığını ispat zorunluluğu getirilmiştir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet devam etmektedir.

Aşılamaya çok geç başlanmıştır. Aşının geleceği duyurulan 11 Aralık tarihinden sağlık çalışanlarına yönelik 2.doz aşıların yapıldığı 12 Şubat tarihine kadar yaşanan sağlıkçı ölümleri önlenebilir ölümlerdir. Bu ölümleri engellemeyenler hesap vermelidir.

SERMAYEYE GÖSTERİLEN SAYGI
İNSAN SAĞLIĞINA GÖSTERİLMEDİ
Şehir Hastaneleri aracılığıyla müteahhitlere aktarılan para, test ve aşı için ayrılmamış, sermayeye gösterilen saygı insan sağlığına ve sağlık emekçilerine gösterilmemiştir. Buna rağmen sağlık emekçilerinin insanüstü gayretinin sonuçlarını kendi başarı hikayeleri olarak gösterme cüreti göstermektedirler.

AKP’NİN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
SÖYLEYECEK SÖZÜ YOKTUR
Salgının önüne geçmek için alınması gereken toplumsal önlemleri almayan, tüm süreç boyunca sermayenin çıkarlarını gözeten iktidar partisinin bu halka da sağlık çalışanlarına da söyleyecek sözü yoktur. 14 Mart’ı kutlama gafletine düşmemeli, bunca önlenebilir ölümün hesabını nasıl verecek bunun muhasebesini yapmalıdır.

ÜCRETSİZ VE ULAŞIBİLİR 
BİR SAĞLIK SİSTEMİ KURACAĞIZ
Sol Parti; insanca yaşanabilir bir düzenin mücadelesini vermektedir. Halkın salgın karşısında çaresiz bırakılmadığı, sağlık emekçilerinin çabalarının yok sayılmadığı bir düzen için, aşının, testin, tedavinin yurttaşlar arasında ayrım yapılmadan, ücretsiz ve ulaşılabilir olduğu bir sağlık sistemini kurmanın çabası içindedir.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023