Sağlıktan Tasarruf Olmaz!

Haber

SAĞLIKTA TASARRUF OLMAZ!

İktidar yaygın kullanılan 52 ilacı ödeme kapsamından çıkararak halkı yoksulluğun pençesine itmeye devam ediyor. İktidar sahipleri şatafattan tasarruf etmezken halkın sağlık hakkını gaspederek sözde tasarruf sağlıyor. 

8 Eylül 2021 tarihli 31592 sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanarak bazı ilaçlar geri ödeme listesinden çıkarıldı. Geri ödeme listesinde çıkarılan ilaçlar arasında, kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap giderici spreyler,  ağız ve boğaz spreyleri, bebeklerin diş çıkartırken ağrılarında kullanılan diş jelleri de bulunuyor. 

SGK bazı ilaçları geri ödeme listesinden çıkararak zaten alım gücü düşük olan vatandaşlarımızın birçoğunun ilaca ulaşmasını zorlaştırıyor.

SGK 15 Ekim’den sonra 52 ilacı geri ödemeyecek ve 147 ilacı da on günde 1’er kutu olacak şekilde ve kurumun belirleyeceği sabit bir fiyattan ödeyeceği için vatandaşın vereceği fiyat farkı da daha çok olacak. Ayrıca eşdeğer ilaçlardan alınacak farklar yüzde 5 oranında arttırıldı, bu da vatandaşın cebinden çıkacak fiyat farkını fazlalaştıracak.

Sağlık harcamaları bir gider kalemi değildir, halk sağlığına yapılan bir yatırımdır. İlaç harcamalarında tasarruf, ilaçların geri ödeme listelerinden çıkarılmasıyla olmaz. Sağlıktan tasarruf halkın hastalanmasını engelleyecek koşulların oluşturulmasıyla; ekonomik, sosyal giderlerin kamusal olarak karşılanması ile olur.

Bu şekilde olan kısıtlama asla tasarruf getirmeyecek, sağlık sistemini hastaların defalarca kullanması suretiyle beklenenin aksine başvuru sayısında ve sağlık harcamalarında artışa neden olacak, nihayetinde ise vatandaşın ilaçlara ulaşımı engellenmiş ve cebinden ilaç için çıkacak olan ücret fazlalaşmış olacak.
Önceki senelerde bu tasarruf modeli öksürük şuruplarında denenmiş olup, uygulamanın sonucunda daha pahalı ilaçların reçetelendiği ve tasarruf değil bir artışın olduğu görülmüştür. Bu yeni ödenmeyecek listesinde yer alan 52 ilaç da pahalı olmayan, birinci ve ikinci kademede fiyatlandırılan ilaçlar olup denenmiş bir yöntemin tekrarı da kamunun yararı değildir.

Öte yandan, tebliğdeki değişiklikle ortodontik diş tedavileri ile yüzde 40 ve üzerinde engelli kişiler hariç, özel sağlık hizmeti sunucuları ile kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan ağız ve diş sağlığına ilişkin tedaviler kurumca ödenmeyecek.

GSS primini ödeyemediği için en temel insan hakkı olan sağlık hakkından mahrum bırakılan milyonların sorunları çözülmezken primlerini ödeyenlerin faydalanabileceği sağlık hizmetleri kapsamı ise her geçen gün daraltılarak özel sağlık sigortaları teşvik ediliyor, özel hastanelere rant kapısı sağlanıyor.

Artık yeter. Sağlığı ticarileştirme adımı olan GSS modeli kaldırılarak, sağlık hizmeti bütçeden parasız olarak karşılanmalıdır. Yaşadığımız salgın da göstermiştir ki sağlık alanı sermayenin ihtiyaçlarına ve insafına terk edilemeyecek bir alandır. Eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir kamusal sağlık hizmetleri için mücadeleye.

Suçlu Göçmenler Değil Emperyalizm ve AKP'dir

DEMOKRATİK VE İNSANİ ÇÖZÜM MÜMKÜN

02.07.2024

UZLAŞMAK MÜMKÜN MÜ?

Hayatla ölümü uzlaştırmak mümkün mü?

05.06.2024

1 Mayıs 2024

Ölümüne Koşan İktidar

02.05.2024

1 Mayıs 2024

İktidarın Ölüm Koşusu

02.05.2024