Sağlık Haktır #BeyazMitingdeyiz

Haber

Sağlık, en temel yurttaşlık hakkıdır.

AKP, sağlığı paralı hale getirerek yaşam hakkını gasp etmiştir.

Her insanın sahip olması gereken sağlıklı yaşam hakkının yerine özel hastane patronlarının ve ilaç şirketlerinin çıkarları yerleştirilmiştir.

Sağlık hakkından yoksun kalmanın ne denli ölümcül sonuçları olduğunu pandemi boyunca yaşadık. 

GSS primleriyle halkı sağlık hakkından yoksun bırakan, kamu bütçesini özel hastane patronlarına aktaran, sağlık emekçilerini esnek ve kuralsız çalışma ile şiddetle yüz yüze bırakan bu ticarileşmiş sağlık sistemi toptan değiştirilmelidir.

Sağlık Servet Biriktirme Aracı Olamaz

Sağlığın piyasa ilişkilerinden bağımsız örgütlenmeli, özel sağlık hizmetlerine son verilerek, tüm özel hastaneler kamulaştırılmalıdır.

Sağlık için gerekli tüm kaynaklar bütçeden hiçbir kısıtlamaya ve tasarruf tedbirine tabi tutulmaksızın toplumun ihtiyaçlarına göre sağlanmalıdır.

Koruyucu sağlık hizmetlerini temel alan bütüncül sağlık hizmeti anlayışı yaygın ve tüm yurttaşları kapsayacak şekilde kamu tarafından üretilmelidir.

Sağlık hakkı için 29 Mayıs Pazar, Ankara’da BEYAZ MİTİNG’te buluşalım.

Sağlık hizmeti tüm yurttaşlar için ücretsiz olmalı; özel hastaneler kamulaştırılmalıdır. Şehir Hastaneleri ile kapatılan tüm kamu hastaneleri açılmalıdır. Acilen piyasadan tümüyle arındırılmış bütünlüklü sağlık sistemi yeniden inşa edilmedir.

Haydi! Sağlık hakkımız için mücadeleye, BEYAZ Miting’e.

Emek Bizim, Söz Bizim, Sağlık Hepimizin
29 Mayıs Pazar, Ankara

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023