Sınavlar Salgın Sonuna Kadar Ertelensin

E-Mitingte Buluşuyoruz

Haber

SINAVLAR SALGIN SONUNA KADAR ERTELENSİN
SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ, E-MİTİNG’TE BULUŞUYORUZ


Dün akşam gerçekleştirdiğimiz Dijital Gençlik Forumu ile, sınav tarihinde oynanmasına ilişkin olarak gençlerin söz ve talepleriyle bir mücadele programı oluşturduk. Gençlerin sözü mücadelemiz olacak !Sınav tarihinin daha önce açıklanan tarihten öne alınması, iktidarın parayı gençlerin sağlığı ve geleceğinden daha değerli gördüğünü ortaya koyuyor. 

Sınav tarihinin erkene alınması, sağlık krizine ilişkin bir değerlendirmeden çok turizm başta olmak üzere ekonomik amaçlara dayandığı açık. Bugünlerde, bir başarı hikayesi yazma gayreti ve mega şirketlerin baskısıyla gündeme getirilmeye başlanan ‘salgın kontrol altına alınıyor’ söyleminin ikinci dalgayı tetikleme riskini konuşuyoruz. Bu koşullarda sağlık krizinin nasıl ilerleyeceği henüz net bir biçimde ortaya çıkmamışken, milyonlarca öğrenci ve aileyi riske atacak böyle bir kararın alınması sorumsuzluktur. Öte yandan sınav tarihinde yapılan oynamalar gençlerin hazırlığı ve psikolojisini olumsuz etkiliyor. Ayrıca bu süreç eğitimdeki eşitsizlikleri arttıran sonuçlar da ortaya çıkarmıştır. Pek çok öğrenci teknolojik yetersizlikler nedeniyle uzaktan eğitimden yararlanamamıştır. 

Ayrıca sınav sorularına ve kapsadığı konulara ilişkin de bir belirsizlik halen sürmektedir. 

AKP, tüm alanlarda olduğu gibi salgında eğitim alanında da bir karmaşa yaratmaktan başka bir şey yapmamıştır. 

Bunun için, SOL Parti olarak gençliğin taleplerinin takipçisi ve Forumda ortaya koyduğu mücadelesinin etkin bir parçası olacağız. 

Bunun için, 1- Eğitim-Sen tarafından başlatılan, sınavlar ertelensin imza kampanyasının parçası olarak, tüm öğrenci ve velileri bu imza kampanyasına destek olmaya, yaygınlaştırmaya çağırıyoruz. Bu mücadelede öğrencilerle, öğrenci velileri ve eğitim emekçileriyle omuz omuza olacağız.


2- Gençliğin taleplerini görünür kılmak, sözünü ortaklaştırmak üzere Dijital Gençlik Forumlarının il, ilçe, okul düzlemlerinde yaygınlaştırılmasını destekleyeceğiz. 3- Gençlerin geleceğini yok sayan, emeğini oyuncak eden, sözünü ve taleplerini dinlemeyen iktidara karşı sesimizi bu koşullar içinde de yaşadığımız her yere taşıyarak ses çıkarmaya devam edeceğiz. 4-Gençlerin bu sürece hazırlanmasını kolaylaştırmak için, online psikolojik destek oturumları ve derslere destek dayanışmalarımızı gerçekleştireceğiz. 5-Sınavlar ertelensin talebimizle E-Gençlik Mitingini örgütlüyoruz. 16 Mayıs Cumartesi, 16.00’da dijital platform üzerinden canlı bir e-miting gerçekleştirerek, gençliğin ve söz ve taleplerini yükselteceğiz.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023