Kolluk Kuvvetlerinin Oy Kullanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Haber

KOLLUK KUVVETLERİNİN VE DİĞER GÖREVLİLERİN OY KULLANMASI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Görevli belgesi, eski adıyla örnek 142, yeni adıyla OR26 (sandık görevlileri için), OR25 (Kolluk kuvvetleri için) ile oy kullanmak isteyenler ancak görevli oldukları sandıkta oy kullanabilirler.

2. Görev belgelerinde (142 belgelerinde) seçim kurulu başkanı olan hakimin imzası ve seçim kurulunun mührü bulunmalıdır. Kesinlikle fotokopi belge ile oy kullanılamaz.

3. Görevli belgesi ile oy kullanacakların belgeleri torbaların içerisinden çıkmakta ve seçmen listesinin sonunda; sandık kurulu üyeleri (G), diğer görevliler (kolluk görevlileri) (DG) olarak kayıtlı bulunmaktadır. 

4. Seçmen listesinde (X) olarak yazılı olan kişiler oy kullanamazlar.

5. Görev belgesi (142 belgesi) çuvallardan çıkmayan ve belgesini yanında getiren kolluk görevlilerinin oy kullanacakları sandık görev belgelerinde yazmaktadır. Kolluk görevlileri, görev belgelerinde yazan sandıkların dışında oy kullanamazlar. Görevli oldukları sandığın seçmen listesinin sonunda isimleri kayıtlı olmayan görevliler oy kullanamazlar. Elinde görevli belgesi (142 belgesi) ile gelen ve listede ismi olmadığı halde oy kullanmakta ısrar eden görevlinin durumu ilçe seçim kuruluna bildirilmeli ve tutanağa geçirilmelidir.

6. Görevli belgesi (142 belgesi) olmayan kolluk görevlisi (üniformalı olsa dahi) hiçbir şekilde oy kullanamaz. 

7. Görev belgesi (142 belgesi) oy kullanan kişiden alınır ve geri verilmez.

28.05.2023

SOL PARTİ HUKUK MECLİSİ

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023