YANGINDAN MAL KAÇIRAN, ORMANLARI TALANA AÇAN HÜKÜMET İSTİFA

SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu

Haber

YANGINDAN MAL KAÇIRAN, ORMANLARI TALANA AÇAN HÜKÜMET İSTİFA

"6831 sayılı Orman Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ‘orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerler’ orman arazisi olmaktan çıkarılmış, bu alanların yapılaşmaya açılmasının önü açılmıştır."

"Yangınlar sürerken 28 Temmuz 2021 tarihli Turizm Teşvik Yasası ile ormanlara tek adam rejimi tarafından el konulmasının yolu açılmıştır. Ormanlar üzerinde yetkisi olmayan tek kurum Orman Genel Müdürlüğü haline getirilirken, orman arazileri maden ve turizm şirketlerine, 5’li-10’lu çetelere altın tepsiyle sunulmaktadır." 
Partimizin ekoloji çalışma grubu tarafından yaz aylarındaki orman yangınlarına dair hazırlanan rapordan alıntıladığımız yukarıdaki tespitler, 30 Kasım tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6831 sayılı yasanın 17. Maddesi 3. Fıkrasının uygulanmasına dair yönetmelikle tescillendi. 

Talanın nasıl ve kimler eliyle yapılacağına dair düzenlemeleri içeren bu yönetmelik, ormanların yok edileceğini gösteriyor. Giderayak kredi uğruna imzaladığı Paris İklim Anlaşması'na da uymayan saray rejimi, iklim krizinin şiddetlendirdiği sel, yangın, ısınma, su krizi, yoksulluk, gibi sorunlara rağmen orman arazilerini talana, ranta açmaya yelteniyor. Krize soktuğu ülke ekonomisini, orman arazilerini enerji şirketlerine, sermayeye rant aktarma aracına dönüştürüyor. 

‘Çevrecinin daniskası benim’ diyen Cumhurbaşkanı, tüm canlıların, halkın ortak varlığı olan ormanlık arazilerini ranta ve talana açarak çevreciliğin de tarifini gerçekliği bozarak yeniden yazıyor. Ekonomik krizle acı çektirdiğiniz halkı, doğayı yok ederek nefessiz bıraktığınız tüm canlıların ortak çığlığıdır; ARTIK YETER! 

SOL parti olarak talana açılan her karış toprağı, halktan, canlılardan çaldıkları yaşamı geri almak için tüm halkımızı birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Bu memleket, bu yaşam, bu davet bizim.        

SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023