10.Olağan Kongre

Haber

Partimizin 10.Olağan Kongresi 13.10.2020 tarihinde saat 14.00'da Kültür Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 45-15 Kızılay-Ankara adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 14.10.2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Gündem

1-Yoklama-Açılış
2- Divan Seçimi ve Saygı Duruşu
3- Çalışma ve Mali Raporun Okunması
4- Raporlar Üzerine Görüşme
5- Çalışma Raporu ve Mali raporun oylanıp aklanması.
6- Seçimler
7- Dilek ve temenniler.
8- Kapanış

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023

İnsanca Yaşam İnsanca Barınma

Kira fiyatlarındaki yükseliş durdurulmalıdır

07.07.2023

Tarımın Geleceği Şirketlere Teslim Edilemez

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağına dair

03.07.2023