10.Olağan Kongre

Haber

Partimizin 10.Olağan Kongresi 13.10.2020 tarihinde saat 14.00'da Kültür Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 45-15 Kızılay-Ankara adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 14.10.2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Gündem

1-Yoklama-Açılış
2- Divan Seçimi ve Saygı Duruşu
3- Çalışma ve Mali Raporun Okunması
4- Raporlar Üzerine Görüşme
5- Çalışma Raporu ve Mali raporun oylanıp aklanması.
6- Seçimler
7- Dilek ve temenniler.
8- Kapanış

TARİKATLAR İKTİDARINI DEFEDELİM

ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN

07.12.2022

SAVAŞ ÇÖZÜM DEĞİL!

Atılan sayısız bomba, kaybettiğimiz binlerce insan yıllarca toplumu birbirine düşman etti.

21.11.2022