10.Olağan Kongre

Haber

Partimizin 10.Olağan Kongresi 13.10.2020 tarihinde saat 14.00'da Kültür Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 45-15 Kızılay-Ankara adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 14.10.2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Gündem

1-Yoklama-Açılış
2- Divan Seçimi ve Saygı Duruşu
3- Çalışma ve Mali Raporun Okunması
4- Raporlar Üzerine Görüşme
5- Çalışma Raporu ve Mali raporun oylanıp aklanması.
6- Seçimler
7- Dilek ve temenniler.
8- Kapanış

Sefalet Ücretini Reddet

İnsanca Yaşam İçin Birleşelim 

02.07.2022

Sefalet Ücretini Reddet

İnsanca Yaşam için Birleşelim

02.07.2022