İnsanca Yaşam İnsanca Barınma

Kira fiyatlarındaki yükseliş durdurulmalıdır

Haber

İnsanca Yaşam İnsanca Barınma

TÜİK verilerine göre yıllık kira artış oranı %75,9 olarak gerçekleşti. Bu durum kiralara %25 zam sınırından ibaret bir kira düzenlemesinin bir faydası olmadığını kanıtlamakta. Bu düzenmeme, ilk başladığı gün dediğimiz gibi barınma ve konut krizini derinleştirmekten başka bir işe yaramadı.

Şikayet hattı, hukuki yardım, arabuluculuk gibi bir dizi öneri de işlemedi. Kiracılar daha çok tahliye edildi, ev sahipleri daha yüksek zamlar yaptı; toplumsal huzur bozuldu. Barınma emeğiyle geçinenler için birincil sorun halini aldı.

Bu sorunu siz yarattınız, çözeceksiniz!

İnsanca yaşamaya elverişli sosyal konutlar yapın! 

Bankaların ve inşaat şirketlerinin elinde bulunanlar başta olmak üzere yatırımlık konutları kamulaştırın!

Kira fiyatlarındaki yükselişin durdurulması için üst sınır getirin!

Evden çıkarmaları ve tahliyeleri durdurun!

Öğrencilere parasız, nitelikli yurtlar ve barınma imkanları sağlayın!

SOL Kent ve Ekoloji Çalışma Grubu 

Tarımın Geleceği Şirketlere Teslim Edilemez

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağına dair

03.07.2023

Mücadele Bizde

30.05.2023

Mücadeleye Devam

28.05.2023