İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI GÖSTERMELİK,

Haber

 

İŞÇİYE SEFLAT ÜCRETİ, GREV-TOPLU SÖZLEŞME YASAĞI GERÇEK!

 

Dünya ve ülkemiz derin bir sağlık krizinden geçiyor. İlk vakanın tespit edildiği 10 Mart’tan itibaren; zorunlu hizmetler dışındaki tüm işler durdurulsun, işçilere ücretli izin verilsin, işten çıkarmalar yasaklansın çağrılarını yükselttik. Salgın başladığı günden itibaren işçiler, emekçiler ve yoksul halk kesimlerinin yaşamını sürdürecek, halk sağlığını koruyacak düzenlemeler yapılmadığı gibi her iş halkla dalga geçercesine yapılmaktadır. Yönetme kapasitesinin yitiren rejim, pandemiye rağmen sermayeye ve çevresindeki semirgenlere rant aktarmaya devam etmektedir.  

 

Hükümet kamuoyunda işten çıkarmaların yasaklanması şeklinde duyurduğu kanun teklifini 14 Nisan’da TBMM’ye sundu.

 

Taslakta, işten çıkarmanın yasaklanması ücretsiz izin düzenlenmesi ile göstermelik hale getirilmekte; işverene tek taraflı işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisi verip, işçinin ücretsiz izin nedeniyle sözleşmeyi fesh etme hakkı da elinden alınmaktadır. Üstelik ‘ Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler’ le işçi tazminatsız olarak işveren tarafından işten atılabiliyor. Bu da işverene bu gerekçeleri göstererek işçiyi tazminatsız işten atma gücünü veriyor. İşverene işçiyi işten çıkarması durumunda yapılacak yaptırım ise brüt asgari ücret düzeyinde para cezası (2943 tl)!!

Bütün bu sözde işten çıkarılması yasaklanmış işçiye verilecek ücret ise günlük 39.24 (aylık 1177 TL) açlık, sefalet dayatmasıdır!

 

PANDEMİDE ÇALIŞMAK SERBEST, GREV- TOPLU SÖZLEŞME YASAK!

 

İşçilerin mevcut yasada var olan toplu sözleşme ve grev yapma hakkı üç ay süreyle yasaklanmakta hatta bu yasak Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya kadar uzatılabilmektedir. İşçilerin salgına rağmen çalışmaya devam ettirilmesi; üretim serbest, işçilerin hakkı olan grev ve toplusözleşmeler yasak demektir. Taşeron işçilerin toplu sözleşme sürecini de 2021 e sarkıtan bu sömürü yasası derhal geri çekilmelidir!

 

Sermayenin bugüne kadar istediği işçilerin yüzyıllardır yürüttüğü mücadeleler ve ödediği bedeller sonucu kazandığı haklarını, halk canıyla uğraşırken, tek seferde torbaya doldurup gaspetmek fırsatçılıktır, ahlaksızlıktır, sömürünün katmerleşmesidir!

 

Acilen;

Zorunlu işler dışındaki tüm üretim durdurulmalı, işçiler ücretli izne çıkarılmalıdır.


İşten çıkarmaları gerçek anlamda yasaklayan düzenleme yapılmalıdır.


Salgın boyunca elektrik, doğal gaz, su, internet ücretsiz verilmelidir.

 

İhtiyacı olan hanelere gıda ve temizlik malzemeleri ücretsiz sağlanmalıdır.

 

Tüm sağlık hizmetleri kamu eliyle ücretsiz olarak sunulmalıdır!

 

Tek adam rejiminin ve sermayenin para sayarken, emekçileri, halkı yoksullukla, çaresizlikle boğuşturan bu karanlık günlerden; dayanışmamızla, itirazımızla, mücadelemizle çıkacağız!  

 

 

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023