İlaç Karaborsada, Yoksul Halk Ölüyor

Haber

İlaç Karaborsada, Yoksul Halk Ölüyor 

YETER Kaynaklar Halka

Ekonomi tıkırında(!) Erdoğan konuştukça döviz yükseliyor, döviz yükseldikçe başta kanser ve kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar piyasada bulunamıyor.  İlaca erişimde ve tedavilerde sorunlar yaşanıyor!

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde güncellenmeyen döviz kuru ve döviz kurundaki artışlar nedeniyle ilaç fiyatları artıyor. Özellikle ithal ilaçlardan başta kanser ve kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar bulunamıyor. İlaca erişimin kısıtlı olması beraberinde ciddi etik ve tıbbi sorunları da getiriyor.  Bu durum hastaların tedavisinin aksamasına neden olduğu gibi ilaçlar karaborsa da çok daha pahalıya satılıyor.

Ülkemizde ilacın %50 ‘den fazlası ithal ilaçlardan oluşuyor. Yani Euro kurundaki her artış ilaç fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Döviz kuru artışının devam etmesi durumda eczacılar hastalara daha çok ‘’Bu ilaç piyasada/eczanemizde yok’’ demeye başlayacaktır. 

Şimdiden ilaca erişimde ve tedavilerde sorunlar yaşanıyor. 

İlaca erişim zorlaşıyor ve cepten harcamalar artıyor

Bazı ilaçların ödeme koşulları ağırlaştırılırken bazı ilaçlarda hiçbir bilimsel açıklama yapılmadan ödeme kapsamı dışında bırakılıyor. Vatandaşımız yıllardır kullandığı bu ilaçları cebinden para ödeyerek almak zorunda kalıyor

İlaç Krizi derinleşecek! 

Ekonomist olan AKP Genel Başkanının Merkez Bankasına müdahalesiyle fırlayan döviz kurları her şeyde milli-yerli olduğunu söyleyen, ancak ülkedeki kamu ilaç fabrikalarını kendi dönemlerinde kapatan tek adam rejimi “ilaç yok”, “borçlarımızı ödeyemiyoruz”  diyerek dış güçleri suçlu ilan ederek kendini temize çekmeye çalışacak. Suçu başkalarına atarak, tedavi bekleyen halkın hayatını riske atamazsınız! Krizi çözemezsiniz!

Halkın Sağlığı Ertelenemez!

İlaç krizi derinleşmeden, sorun derhal çözülmelidir!  Kaynaklar halka aktarılmalıdır. Pandemi sürecinde ve aşılamada yürütülen piyasacı, yanlış yönetim, halk üzerinde güvensizlik yaratan açıklamalarla sağlık sistemini felce uğrattınız, sağlık emekçilerini yordunuz, tükettiniz.  Artık yeter!

Halkın sağlık hakkının daraltan, ilaca erişimini zorlaştıran ve cepten harcamayı artıran düzenlemelerden bir an önce vazgeçin!

Bu ülkenin ve halkın sağlığı için bir an önce saray rejiminden kurtulma zamanı. Halkın yaşamı için, sağlığı acilen kamulaştıracak eşit, parasız, ulaşılabilir politikaları uygulayacak SOL’da buluşalım.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023