15-16 Haziran'ı Selamlıyoruz

Emeğin Ülkesi İçin Mücadeleye

Haber
  1. Yılında Selam Olsun 15-16 Haziran’ı Yaratan Emekçilere!

Salgın günleri, açık olarak göstermiştir ki hayatı üreten ve devamını sağlayan emektir. Emek, sermayenin görmek istediği gibi bir meta, bir üretim maliyeti değildir. Emek, hayatı üretendir. Emekçiler olmadan hayatın devam edemeyeceğini deneyimledik. Emekçiler, bu zor salgın günlerin kahramanlarıdır. Bu zor günlerin kahramanlarının bu topraklarda bir tarihi var.

Bu tarihin en parlayan anı kuşkusuz ki 15-16 Hazirandır. 15-16 Haziran göstermiştir ki emekçiler ancak kendi öz güçlerine dayanarak süreci değiştirebilir. Emekçilerin adalet, hakkaniyet arayışı ve dayanışma deneyimleriyle direniş örülür. Emekçiler kendi taleplerinin arkasında durduklarında mücadele büyür.

50.yılında o günleri yaratan emekçilerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Adalet, eşitlik ve hakkaniyet arayışına ve dayanışmaya dayalı mücadelelerini sahipleniyoruz. Salgın sonrası emekten yana tam bağımsız ve aydınlık bir ülke kurmak için açtıkları yoldan yürüyoruz.

Bugün de emeğe yönelik amansızlaşan saldırılar; kıdem tazminatını gasp etme girişimlerinden güvencesizliğin yaygınlaştırılmasına; salgının derinleştirdiği kriz içinde artan işsizlik ve yoksullaşmaya karşı 15-16 Haziran’ın yolunda emeğin birleşik ve örgütlü gücüyle mücadeleyi yükseltmeye kararlıyız.

 

 

 

 

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023