Halkların İhtiyacı Hamaset Değil İnsanca Birlikte Yaşam

Haber

İki tarihsel komşumuz, kardeşlerimiz Azerbaycan ve Ermenistan arasında günlerdir Dağlık Karabağ bölgesinin kime ait olacağı tartışması üzerinden içeriden ve dışarıdan sürekli gerilimi yükseltilmeye çalışılan bir çatışma yaşanıyor. Pandeminin getirdiği ekonomik sorunlar, düşük seyreden petrol ve doğalgaz fiyatlarının halkın yaşam standartlarını aşağı çekmesi her iki ülkenin yönetimlerinde de gündemi toplumun asli sorunlarından uzaklaştıracak, şoven duyguları okşayacak askeri hamleler yapma eğilimini güçlendirdi.

Üstelik, İsrail’den Rusya’ya AB’den ABD’ye bölgede olan olmayan birçok güç de bu gerilime müdahil olmuş durumda. Maalesef bu tabloya alışığız. Bölgemiz sürekli düşük ve yüksek gerilimli çatışmalar ve iç karışıklıklarla küresel çapta bir vesayet savaşının içine dahil ediliyor. Türkiye’de de iktidar, hem içeride yönetemediği bir atmosferde milliyetçilik üzerinden kendisine meşruiyet kurabilmek hem de bu paylaşım savaşından herhangi bir çıkar sağlayabilmek için yine çatışmaya  doğrudan müdahil olmuş durumda.

Dağlık Karabağ, iki ülke için de politik mahiyeti önemli bir bölge olsa da bu gerilimler, ne olursa olsun herhangi bir sorunu çözmediği gibi bölgede istikrarsızlaşmadan, hamasi düşmanlıklardan başka bir şey getirmiyor.

Her iki ülke halkının yararına gerçekleşebilecek tek çözüm çatışmaların durup diplomatik süreçlerin başlamasıdır. İki komşu halkın büyük güçlerin çıkar savaşlarına alet olmadan, daha fazla kan dökülmeden bu sorunu görüşmeler yoluyla kendi iradeleriyle çözebilmeleri en içten dileğimizdir.   

Başta AKP hükümeti olmak üzere, diğer tüm ülke yönetimleri bu iki tarihsel komşunun geriliminden faydalanmaktan vazgeçmeli, çatışmaları daha fazla körüklememelidir.

Azeri ve Ermeni yurttaşlarımızı da bu düşmanlaştırma içerisinde karşı karşıya getirecek, aşağılayıcı, onları bu ülkeye yabancılaştıran hamasi şoven söylemler ve davranışlardan hemen vazgeçilmelidir.

Tüm dünya yoksulluğun ve güvencesizliğin kol gezdiği yaman bir salgın döneminden geçiyor. Böyle kritik bir süreçte bölgemizde de huzur ve istikrar hamasi ve yapay düşmanlaştırmalarla değil ancak yüzyıllardır beraber yaşayan halkların barışı ve dayanışması ile mümkün olabilecektir.

Suçlu Göçmenler Değil Emperyalizm ve AKP'dir

DEMOKRATİK VE İNSANİ ÇÖZÜM MÜMKÜN

02.07.2024

UZLAŞMAK MÜMKÜN MÜ?

Hayatla ölümü uzlaştırmak mümkün mü?

05.06.2024

1 Mayıs 2024

Ölümüne Koşan İktidar

02.05.2024

1 Mayıs 2024

İktidarın Ölüm Koşusu

02.05.2024