Halkların İhtiyacı Hamaset Değil İnsanca Birlikte Yaşam

Haber

İki tarihsel komşumuz, kardeşlerimiz Azerbaycan ve Ermenistan arasında günlerdir Dağlık Karabağ bölgesinin kime ait olacağı tartışması üzerinden içeriden ve dışarıdan sürekli gerilimi yükseltilmeye çalışılan bir çatışma yaşanıyor. Pandeminin getirdiği ekonomik sorunlar, düşük seyreden petrol ve doğalgaz fiyatlarının halkın yaşam standartlarını aşağı çekmesi her iki ülkenin yönetimlerinde de gündemi toplumun asli sorunlarından uzaklaştıracak, şoven duyguları okşayacak askeri hamleler yapma eğilimini güçlendirdi.

Üstelik, İsrail’den Rusya’ya AB’den ABD’ye bölgede olan olmayan birçok güç de bu gerilime müdahil olmuş durumda. Maalesef bu tabloya alışığız. Bölgemiz sürekli düşük ve yüksek gerilimli çatışmalar ve iç karışıklıklarla küresel çapta bir vesayet savaşının içine dahil ediliyor. Türkiye’de de iktidar, hem içeride yönetemediği bir atmosferde milliyetçilik üzerinden kendisine meşruiyet kurabilmek hem de bu paylaşım savaşından herhangi bir çıkar sağlayabilmek için yine çatışmaya  doğrudan müdahil olmuş durumda.

Dağlık Karabağ, iki ülke için de politik mahiyeti önemli bir bölge olsa da bu gerilimler, ne olursa olsun herhangi bir sorunu çözmediği gibi bölgede istikrarsızlaşmadan, hamasi düşmanlıklardan başka bir şey getirmiyor.

Her iki ülke halkının yararına gerçekleşebilecek tek çözüm çatışmaların durup diplomatik süreçlerin başlamasıdır. İki komşu halkın büyük güçlerin çıkar savaşlarına alet olmadan, daha fazla kan dökülmeden bu sorunu görüşmeler yoluyla kendi iradeleriyle çözebilmeleri en içten dileğimizdir.   

Başta AKP hükümeti olmak üzere, diğer tüm ülke yönetimleri bu iki tarihsel komşunun geriliminden faydalanmaktan vazgeçmeli, çatışmaları daha fazla körüklememelidir.

Azeri ve Ermeni yurttaşlarımızı da bu düşmanlaştırma içerisinde karşı karşıya getirecek, aşağılayıcı, onları bu ülkeye yabancılaştıran hamasi şoven söylemler ve davranışlardan hemen vazgeçilmelidir.

Tüm dünya yoksulluğun ve güvencesizliğin kol gezdiği yaman bir salgın döneminden geçiyor. Böyle kritik bir süreçte bölgemizde de huzur ve istikrar hamasi ve yapay düşmanlaştırmalarla değil ancak yüzyıllardır beraber yaşayan halkların barışı ve dayanışması ile mümkün olabilecektir.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023