Halkın Ürettiği Kaynaklar NEREDE?

Haber

Büyük bir sağlık krizinden geçtiğimiz bu kritik dönemeçte Cumhurbaşkanı tarafından bu akşam yapılan açıklama, durumun ciddiyetine uygun somut kararlar bekleyen halkımız için bir kez daha hayal kırıklığı oldu. Konuşma yersiz böbürlenmeler ve içi boş vaatlerden öteye gidemedi.

Halk, sorunları nesnel olarak tespit eden; halkı doğru bilgilendiren bir sorumluluk yerine temelsiz bir böbürlenmeyle karşı karşıya bırakılmıştır.

Bunca zaman içinde, halka “Kendi OHAL’inizi ilan edin" demek dışında adım atılmadı. Risk altında çalışanların beklentileri karşılanmadı. Hayati gereksinmeleri karşılayan sağlık, gıda, temizlik, enerji, iletişim vb. sektörler dışındaki emekçilerin ücretli izine çıkarılma ihtiyaçları yine karşılanmadı. 

İktidar, halkın en temel beklentilerine yanıt vermek yerine uzun bir böbürlenmenin ardından ülkeyi getirdiği durumu, adeta iflas bayrağını çekerek ortaya koyuyor. Kurdukları rejim, sağlıktan ekonomiye her yanından tel tel dökülüyor. 

Çözüm olarak ise “milli dayanışma kampanyası” adı altında, bir yardım kampanyasının başlatıldığı açıklanıyor. 

Soruyoruz, sürekli ne kadar güçlü ve kudretli olduğunu söylediğiniz devlet nerede? Bu devletin kasasında halka ayıracak hiç mi kaynak kalmadı? Ülkenin birikimleri nerelere aktarıldı, kimlerin kasasına boşaltıldı?

HAYIR! Ülkenin halkın sorunlarına yetecek kaynağı var! 

Yandaşlara ihalelerle aktardığınız muslukları kesin!

Saray başta olmak üzere, lüks ve şatafata harcadığınız paraları kısın!

Köprü, otoyol başta olmak üzere garantili ücret ödemesi ile halkın vergilerini şirketlere akıtmayı bırakın!

Lüks araçlarla gezip, lüks otellerde toplantılara para harcayan Diyanet’in bütçesini hemen sağlık hizmetlerine aktarın! 

Pek çoğunuzun da sahip olduğu özel hastane zincirlerini kamu hastanesi statüsüne alıp halka açın!

İşsizlik fonunu sadece işçilerin ücretli izin hakkı ve işsiz kalanlar için kullanın! 

Birkaç aylık maaşımızı bağışlıyoruz diye şov yapmak yerine, ülkenin kaynaklarından elinizi çekin! 

DERT SALGINA ÇÖZÜM BULMAK DEĞİL

TOPLUMU VE TOPLUMSAL ÖRGÜTLENMELERİ TESLİM ALMAK

İktidar salgına çözüm bulmak için, bu salgını bile toplumu teslim almak, toplumun demokratik ve yatay örgütlenmeleriyle geliştirdiği, yerel yönetimlerin hayata geçirmeye çalıştığı dayanışma ilişkilerini etkisizleştirmek için kullanıyor. 

Daha önce 30 ilde valileri süper yetkilerle donatan süreç, şimdi yerel yönetimlerin mali kaynaklarını daraltan, tüm gücü merkezi yönetimde ve kendi atamış memurlarında toplayan bir totaliter noktaya getiriliyor. 

Kamucu Çözüm ve Toplumsal Dayanışma İçin
Birlikte Mücadele Edelim

Bu sağlık krizinde birbirimize sahip çıkmak, kamucu ve toplumsal dayanışmayı temel alan çözümler bulmak için bir toplumsal seferberlik içinde olmaya devam edeceğiz. Halkın dayanışma ağlarını oluşturmak, halkın acil taleplerini her gün yüksek sesle ortaya koyarak bu krizde halkı korumak için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz yerine getirmek için mücadele edeceğiz. 

Bu tel tel dökülen rejimden ülkeyi kurtaracak kamucu, demokratik planlamacı ve toplumsal dayanışmadan yana sol bir alternatifi örmek için halkımızı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Apartmanımızda, sokağımızda, mahallemizde birbirimize sahip çıkalım, dayanışma ağlarımızı kuralım, taleplerimizi birlikte seslendirelim.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023