HALK EGEMENLİĞİ İÇİN İLERİ

Haber

100 yıl önce açılan Meclis, ülkemizin bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesine önderlik etti. Bu savaşla kurulan Cumhuriyet, saltanat ve hilafete son vererek ilerici bir kuruluş sürecini başlattı.

100 yıl sonra ise Meclis’in kapısına fiilen kilit vurulduğu; Cumhuriyet’in ilerici birikimlerinin büyük oranda tasfiye edildiği demokrasi ve özgürlüklerin yok edildiği bir karanlıkla yüz yüzeyiz.

Amerikan emperyalizmi eliyle geliştirilen, askeri faşist darbeler yoluyla güç kazanan karşı devrimci sürecin devamı olan ve yirmi yıla yakın zamandır iktidarda olan gerici abluka bugün yeni bir saltanat rejimi kurdu.

Bu rejim altında Meclis tümüyle işlevsizleştirilmiş; hukuk iktidarın saldırı ve sindirme aracı haline dönüştürülmüş, tüm kurumlar tek adam diktasına tabi kılınmıştır.

Ülkemizi bu noktaya getiren süreç ABD destekli darbelerle büyüyen siyasal İslamcılığın ve sağın yarattığı çürümelerle örülmüştür. Bugün, sağın her tür fraksiyonunun yarattığı yozlaşmadan beslenerek ülkemizi kaplayan bu gerici-faşist yönetim anlayışından kurtulmanın yolu bağımsızlıkçı, ilerici, devrimci bir anlayış ve politikadan, soldan geçmektedir

Çözüm siyasal İslamcı rejimin kurulmasında önemli roller üstlenmiş, 12 Eylül’den bu yana ABD işbirlikçiliğinin bayrağını tutan ve kamusal alanı parçalayan emekçi halk düşmanı politikalara imza atan anlayışların dışında; solun laik, demokratik, özgürlükçü, bağımsızlıkçı değerlerinin rengini verdiği bir halk siyasetindedir. Cumhuriyet’in ve halk egemenliğinin taşıyıcı düşüncesi bugün bu değerlerdir.

Bu salgın döneminde yaşadıklarımız da gösteriyor ki bu düzen ve onun siyasal rejimleri içinde halk egemenliğinin, demokrasinin ve özgürlüğün yeşertilmesi mümkün değildir.

100.yılı selamlamak emperyalizme ve saltanata karşı Anadolu direnişini ve bağımsızlık mücadelesini selamlamaktır. 100 yıl sonra bugün ise ülkemizi bu çürümüşlükten kurtarmak ve Cumhuriyet’in ilerici-demokratik birikimlerini ileriye taşıyabilmek ancak Türkiye’nin devrimci, demokratik yeniden kuruluşunun eseri olabilecektir.

Halkın her düzeyde söz, yetki ve karar sahibi olduğu bir düzen halkın kendi güçlü kollarıyla, örgütlü mücadelesiyle kurulacaktır. 100. yılın hatırlattığı en büyük gerçek böyle bir mücadele için örgütlenerek ileri atılmaktır.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023