Gıda Krizine Karşı Mücadeleyi Büyütüyoruz

SOL Parti Gıda Egemenliği Forumu Sonuç Bildirgesi

Haber

SOL Parti Gıda Egemenliği Forumu Sonuç Bildirgesi

Haklarımızı geri almak için kır ve kent emekçilerinin dayanışmasını büyütüyoruz

 

Sakarya 17 Nisan 2022

 

AKP iktidarı ülkeyi benzersiz bir gıda krizine soktu. Ekonomik kriz nedeniyle hem girdi maliyetlerinin hem de gıda fiyatlarının önüne geçilemez artışı bir yanda, alım gücündeki düşüş diğer yanda tarımdaki yapısal sorunları derinleştirerek gıda krizini doruk noktasına ulaştırdı. Kır ve kent emekçileri olarak açlık ve sefaletle dolu bir geleceğe mahkum değiliz. 

Devletin çiftçileri şirketlerin eline bırakmasına;

Tarım şirketlerinin toplumu doyurmak yerine kendi ceplerini doldurmasına;

Yaşamları şirketlere ipotek edilmiş üreticilerin şirketlerin hakimiyeti altında emeklerini kiraya veren işçilere dönüşmesine ve topraklarını terk etmeye zorlanmasına;

Toplumun geniş kesimlerinin yatağa aç girmesine, yeterli besine erişememesine seyirci kalmayacağız.

Bu krizi birleşerek aşacağız!

Yeniden bağımsız ve özgürce üretebilmek için; 

Emeğimizin hakkını almak için; 

Yerel tohuma, toprağa, meraya, suya ücretsiz erişim için; 

Hakkımız olan gıdaya insanca ulaşabilmek için; 

AKP'nin ülkeyi içine soktuğu gıda krizinden çıkarmak için; 

Üretenlerin emeğini hoyratça sömüren, tarımı ve gıdayı emperyalist tekellerin ve şirketlerin eline bırakan bu yağma düzenine son vermek ve halkın kendi gıda sistemi olan gıda egemenliğini tesis etmek için SOL Parti olarak yolumuza kırda ve kentte acil talep ve ihtiyaçlar etrafında örgütlenip çiftçilerin dayanışmasını büyüterek, bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak, sorunlarımızı birlikte omuzlayarak ve birlikte üreterek devam edeceğiz.

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023