Emekçiler İçin İstihdam Değil Sömürü Paketi! Geri Çekin!

Haber

Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ‘İstihdam Teşvikine İlişkin Kanun Teklifi’ni, basınla yaptığı sohbet toplantısında kamuoyuna ‘müjde’ olarak duyurdu. 16 Ekim’de TBMM’ye sunulan teklif incelendiğinde ‘müjde’ verilen tek kesim var; Bir avuç sermayedar! Milyonlarca emekçi için ise hak gaspı, sömürü politikaları sunan paket emekçilerin kazanımlarını tırpanlayacak düzenlemeler içeriyor. Paketle;

  • Kıdem tazminatını gasp etme planını, tepkiler üzerine rafa kaldırmış gibi gözüken tek adam rejimi bu düzenlemeyi parça parça getiriyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü emekçiler için, işverene 10 günün altında sözleşmelerle çalıştırma hakkı veriliyor. Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamazlar, iş güvencesi hükümlerinden yararlanamazlar. Bu yaş grubunda 10 gün altında çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmeyecek. Yani emekliliğe yansımayacak!
  • İşçiler için kullanılması gereken işsizlik fonu işverenlere destek olarak aktarılacak!
  • Ücretlerden kesilen vergiler ve her türlü temel ihtiyaçtan alınan dolaylı vergiler her geçen gün artırılıp halk ağır vergi yükü altında ezilip, yoksullukla boğuşurken, paketten işverenler için vergi indirimi çıkıyor. Cumhurbaşkanına, %20 olan kurumlar vergisi oranını %5’e kadar indirme ve tekrar kanuni orana yükseltme yetkisi veriliyor.

Paketle; İşçilerin, emekçilerin yüzyıllık mücadele ve direnişleriyle kazanılmış olan; sosyal güvenlik, emeklilik, güvenceli iş ve güvenli çalışma hakları parça parça gasp edilerek sömürü katmerleştiriliyor. Pandemi koşullarında açlıkla, işsizlikle boğuşan gençler, kadınlar, emekçilerin yaşamını daha da çekilmez hale getirecek bu sömürü teklifi derhal geri çekilmelidir! İşsizliği önleme adı altında getirilen bu paket işsizliği önlemeyecek, emekçileri işten atılma kolaylığı ile kaygılı, endişeli bir yaşama sürükleyecektir. İnsanlarımızın yoksulluk, borç sarmalında intihara sürüklendiği kriz ortamında hazırlanan böyle bir paket, halk değil, sermaye için çıkarılmaktadır.  

Bir avuç sermayeye teşvik cenneti içeren bu paketi sunanlar saraylarda saltanatlarının devamını sağlama peşindedir. İşsizliği önlemenin yollarından biri çalışma saatlerinin düşürülmesi iken, bu paketle işsizlik önlenmeyecek, sendikasızlaştırma derinleştirilecek, sömürü artacaktır. Bunun adı pandemi fırsatçılığıdır! Bunun adı emekçiler için dünyada cehennemdir! Emekçiler artık sabretmeyecek!

 Açlık, yoksulluk cenderesine atılan biz milyonlara düşen, bu sömürü düzenine karşı birleşmek ve değiştirmektir. BİRLİKTE MÜCADELE EDEREK DEĞİŞTİRECEĞİZ!

Şeriata, Hilafete, Karanlığa Karşı Birlikte Yürüyelim

Aydınlık Ülke Yürüyüşleri

27.02.2024

Pusulada SOL Var

Devrimci Demokratik Cumhuriyet için SOL Var

23.02.2024

Sefalet Ücretini Reddediyoruz

Haklarımız İçin Mücadeleye

13.12.2023

DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET YOLUNDA İLERİ

18-19 Kasım 2023 Program-Tüzük Konferansı Sonuç Bildirisi

01.12.2023